27 października, 2021

OCHRONA24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i reportaże specjalne ochrony. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Sąd UE zawiesza ataki Polski na niezawisłość sądownictwa International

Jaroslav Kaczyński (w środku), lider polskiej partii rządowej, radykalny konserwatywny PIS, w lipcu ubiegłego roku.Wojciech Olkusnik (WFE)

Skazany wyrokiem Europejski Trybunał Sprawiedliwości kładzie kres nieustannym atakom polskich władz na niezawisłość sądownictwa tego kraju. Sędziowie europejscy orzekali w środę, że przymusowe przeniesienie polskich sędziów w celu uniemożliwienia rozstrzygnięcia niektórych spraw może naruszać niewzruszone zasady sędziów. Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości stawia pod znakiem zapytania system powoływania członków Sądu Apelacyjnego w Polsce, stawiając na prymat prawa socjalnego nad prawem krajowym w zakresie uznania praw polskich sędziów.

Europejskie orzeczenie, które siłą zaufania cywilnego Sądu Najwyższego przesunęło sędziego z pierwszego miejsca na drugie i rozstrzygnęło pierwotny wyrok w sprawie jego apelacji, jeszcze bardziej ogranicza europejską kontrolę nad prawami podstawowymi w Polsce i ogranicza manewrowanie Warszawy. Od miesięcy w narożniku Działaniem Komisji Europejskiej i wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Na początku września komisja zwróciła się już do sądu Nałożyć karęMiliarder nie zastosował się do wydanych w lipcu środków zapobiegawczych, które zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości powinny zawiesić funkcjonowanie izby dyscyplinarnej SN, zagrażając niezależności i neutralności polskich sędziów. Jednocześnie Komisja rozpoczęła proces, który wymagał od Warszawy zastosowania się do innego niedawnego europejskiego orzeczenia uznającego system dyscyplinarny ustanowiony dla polskiego sądownictwa za nielegalny. W obu przypadkach polski rząd podlega sankcjom, które mogą sięgać setek milionów euro.

Z kolei Bruksela przestała zatwierdzać plan naprawczy oferowany przez polski rząd w ramach nadzwyczajnego funduszu (UE nowej generacji) na złagodzenie kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią. Warszawa przeznaczyła na stypendia i pożyczki od 0.00 do 36.000 mln, ale europejscy dyrektorzy kierowani przez Ursulę van der Leன்n muszą jeszcze dać zielone światło na jej dystrybucję. Większość partnerów UE, w tym Hiszpania, uzyskała licencję przez całe lato i zacznie otrzymywać w tym roku pomoc w wysokości milionów dolarów. Ale Polska, podobnie jak Węgry, nie pokazała jeszcze ekipie Van der Leyena, że ​​pieniądze zostaną wykorzystane w ramach odpowiednich gwarancji iz najwyższym poszanowaniem przepisów prawa.

READ  Rekrutacja do Zjednoczonych Emiratów Arabskich Almeida wygrywa tournée po Polsce

Orzeczenie w środę potwierdza podjęte przez rząd PIS reformy sądownictwa, które niebezpiecznie podważają fundamentalną politykę radykalnej Partii Konserwatywnej, zdominowanej przez Jarosława Kaczyńskiego. Zasada, że ​​sędziowie europejscy mogą skutecznie bronić praw jednostki w swoim osądzie, jest zasadniczą częścią porządku społecznego i jest włączona do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdza, że ​​przeniesienie sędziego z jednego sądu do drugiego bez zgody sędziego lub pomiędzy różnymi izbami jednej z nich może stanowić „środek kontroli ich decyzji” i „sankcję dyscyplinarną”. Zgodnie z wyrokiem europejskim przymusowe przemieszczanie się sędziów podważyłoby niezawisłość sądownictwa poprzez bezpośrednie lub pośrednie interwencje zewnętrzne.

Śledź wszystkie wiadomości i czytaj bez ograniczeń Dołącz do EL PAÍS teraz

Zapisz się tutaj

Jeżeli polskie sądy uznają, że sędziowie odpowiedzialni za rozstrzygnięcie odwołania od przymusowej zmiany nie zostali powołani z odpowiednimi gwarancjami niezależności, mogą uznać ich orzeczenia za nieważne. W tym celu, zwracają uwagę sędziowie społeczni, mogą skorzystać z prymatu prawa unijnego, co jest wyraźnym sygnałem z luksemburskiego sądownictwa do polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Powiedz mi od miesięcyI spodziewa się, że w ten czwartek ogłosi konsultacje z polskimi władzami mające na celu zakwestionowanie rozprzestrzeniania się prawa europejskiego na prawo krajowe.

Sprawa jest przekazywana innemu sędziemu Kolejny kamień milowy w ogrodzeniu Wokół rządu PIS są urzędnicy gminy. Presja sądownicza z jednej strony i rosnąca kontrola funduszy socjalnych (prawidłowy ruch polskiej gospodarki w dużej mierze zależy od drugiej przez dwie dekady) Bruksela uważa oczywiście, że większość populacji, z kraju o wyraźnym poczucie poparcia dla UE, są, według sondaży, prounijne.

Śledź wszystkie międzynarodowe informacje Facebook I Świergot, o en Nasz cotygodniowy biuletyn.