19 maja, 2024

OCHRONA24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i reportaże specjalne ochrony. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Wzrost gospodarczy w połączeniu z dobrobytem społecznym, celem Ulyssesa Labradora

Wzrost gospodarczy w połączeniu z dobrobytem społecznym, celem Ulyssesa Labradora

Artykuł redakcyjny / Quadratín Meksyk

Ulysses Labrador, kandydat na burmistrza 10. okręgu, przedstawia propozycję, która nie tylko ma na celu ożywienie lokalnej gospodarki, ale także gwarantuje, że na tym renesansie gospodarczym skorzystają mieszkańcy na wszystkich poziomach społeczno-ekonomicznych.

Strategia Labrador koncentruje się na trzech kluczowych filarach: ożywieniu lokalnego rynku, tworzeniu miejsc pracy i ścisłej współpracy z przedsiębiorcami każdej wielkości.

Zdaje sobie sprawę, że siła lokalnej gospodarki polega nie tylko na przyciąganiu inwestycji zewnętrznych, ale także na wzmocnieniu gospodarki wewnętrznej i zdolności obywateli do konsumpcji, inwestowania i prosperowania we własnym otoczeniu.

Reaktywacja rynku wewnętrznego:

Ulysses Labrador proponuje promowanie konsumpcji lokalnych produktów i usług poprzez programy wsparcia skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, powiązane z innowacjami poprzez wykorzystanie technologii start-upów.

Programy te obejmą infrastrukturę finansową, doradczą i szkoleniową w celu zwiększenia konkurencyjności i zrównoważonego wzrostu tych firm.

Zwiększanie tworzenia miejsc pracy:

Uznając znaczenie zatrudnienia w każdej zdrowej gospodarce, Labrador angażuje się w ulepszanie programów zatrudnienia. Nie ogranicza się to tylko do tworzenia bezpośrednich możliwości zatrudnienia poprzez projekty i usługi infrastrukturalne, ale obejmuje także promowanie edukacji i szkolenia zawodowego w kluczowych obszarach, takich jak technologia, energia odnawialna oraz kreatywna i zrównoważona gospodarka, w celu przygotowania siły roboczej do sprostania wymaganiom świat. przyszły.

Słuchaj uważnie przedsiębiorców:

Poprzez ciągły dialog z właścicielami firm Labrador stara się stworzyć ramy prawne i programowe, które nie tylko stymulują inwestycje, ale także zachęcają do społecznej odpowiedzialności biznesu.

Uznaje potrzebę ścisłego powiązania rozwoju gospodarczego z dobrobytem społecznym i rozumie zasadniczą rolę, jaką odgrywają przedsiębiorstwa w budowaniu bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

Ku przyszłości wspólnego dobrobytu

Propozycja Ulyssesa Labradora złożona przez burmistrza Miguela Hidalgo przedstawia wszechstronną wizję rozwoju gospodarczego, która uznaje znaczenie równoważenia wzrostu gospodarczego i postępu społecznego.

READ  Szkoła Medyczna UAEM Aktywna Fizycznie - El Sol de Cuernavaca

W dobie wyzwań globalnych i lokalnych jego podejście obiecuje nie tylko ożywienie gospodarki Miguela Hidalgo, ale także zapewnienie, że korzyści z niego płynące dotrą do wszystkich jego mieszkańców.

Wizja Labradoru wyznacza ścieżkę do przyszłości, w której dobrobyt gospodarczy i dobrobyt społeczny idą w parze, zwiastując okres wielkiej transformacji dla regionu.