22 lipca, 2024

OCHRONA24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i reportaże specjalne ochrony. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Studenci medycyny prowadzą badania nad wirusem Hanta

Studenci medycyny prowadzą badania nad wirusem Hanta

30. Lato Naukowe na Uniwersytecie Autonomicznym San Luis Potosi (UASLP) jest dla studentów studiów licencjackich okazją do osobistego zapoznania się z działalnością naukową prowadzoną w tej instytucji, z którą normalnie nie mieliby kontaktu przed ukończeniem studiów ich studia. Podkreślił to dr Cristian García Sepulveda, kierownik Laboratorium Wirusa i Genomiki Człowieka BSL-3 na Wydziale Lekarskim.

W tym numerze García Sepulveda, doktor biologii molekularnej uzyskany na University College London, kieruje dwoma projektami badawczymi z udziałem studentów wspomnianej jednostki akademickiej, realizowanymi w laboratorium pod jego kierunkiem.

Jeden skupia się na wykrywaniu egzotycznego Hantawirusa metodą RT-PCR u osób już zakażonych wirusem HIV. Drugie polega na mapowaniu kształtów nukleoproteiny wirusa za pomocą modelowania molekularnego. „Chodzi o to, aby poprzez próbę sekwencjonowania dostarczyć dowodów nie tylko na immunologię, ale także na genom wirusa” – powiedział ekspert.

W związku z tym student Miguel Angel Jaramillo Lopez, który bierze udział w badaniu „Badania przesiewowe w kierunku hantawirusa u osób narażonych zawodowo”, wskazał, że jest to dla niego bardzo interesujący temat. „Wiedziałem, że doktor Christian jest spokrewniony, więc chciałem spróbować tego eksperymentu” – powiedziała studentka, która po raz pierwszy uczestniczy w Summer of Science. Zainteresowanie badaniami skłoniło go do udziału w zajęciach laboratoryjnych i informatyce.

Ze swojej strony student Vicente Alberto Lopez pracuje nad badaniami nad polimorfizmami nukleoprotein nukleoproteiny Hantawirusa, chociaż obaj są świadomi obu projektów. „Laboratorium jest bardzo dobre i każdy dzień jest inny. Uczysz się, a następnie pracujesz nad projektem z doktorem Christianem i dr Sandrą Guerra Palomares” – wyjaśnił.

Hantawirus przenoszony jest głównie przez odchody gryzoni (mocz, kał i ślina), a jego odmiany występują w Azji (powodując gorączkę krwotoczną z zespołem nerkowym ze śmiertelnością od 5 do 10 procent), Europie i Ameryce. W Stanach Zjednoczonych odkryto hantawirusy azjatyckie, a w Meksyku, choć nie odnotowano żadnych przypadków klinicznych, hantawirusy zidentyfikowano u gryzoni.

READ  Dlaczego już nie rozmawiamy przez telefon? | Zdrowie i dobra kondycja

„Istnieją hantawirusy powiązane z dzikimi gryzoniami i budzą one ogromne zainteresowanie biologów, robotników pracujących na dniówkę, lekarzy weterynarii, farmerów, robotników pracujących na etacie, padlinożerców i osób pracujących w terenie. W Meksyku nie odnotowano ani jednego przypadku klinicznego” – czytamy na uniwersytecie – wyjaśnił badacz. „Chcemy monitorować przypadki, aby zobaczyć, czy je znajdziemy”.

Tym samym, poprzez projekty badawcze realizowane w Laboratorium Wirusa i Genomiki Człowieka BSL-3 Wydziału Lekarskiego, UASLP zapewnia korzyści społeczności, w której jest zanurzony. Ale także Lato Nauki to „platforma umożliwiająca tworzenie nowych badaczy i wykorzystywanie talentów umysłowych, jakie mamy w instytucji” – stwierdził ekspert. Współpraca między uczniami i nauczycielami w ramach innowacyjnych projektów podkreśla znaczenie badań w kształceniu akademickim i zawodowym.