23 czerwca, 2024

OCHRONA24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i reportaże specjalne ochrony. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Polska Organiczna Możliwości Rynku | Wiadomość

Nowości | 28-06-2021 | 17:39

W centrum Komisji Europejskiej Zielony Rozkaz Forma Fork Strategia Jego celem jest uczynienie systemów żywnościowych sprawiedliwymi, zdrowymi i przyjaznymi dla środowiska poprzez wykorzystanie zrównoważonej produkcji żywności jako jednego z fundamentów swojej polityki. Aby zbadać działanie tej strategii, Ambasada we współpracy z Polską Izbą Ekologicznych Gołębi Pokarmowych ocenia możliwości produkcji, przetwórstwa i sprzedaży detalicznej na polskim rynku ekologicznym.

Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu na temat polskiej produkcji ekologicznej i aktualnego rynku produktów ekologicznych w Polsce, przygotowanego z Ambasadą Królestwa Niderlandów w Warszawie i Polską Izbą Żywności Ekologicznej. Możesz przeczytać pełny raport Tutaj.


©Fot. Mark Stepniki z Bexels

Produkcja

Gospodarstwa ekologiczne w Polsce zlokalizowane są głównie w północnej części kraju. W regionie Warmisko-Mazurskim i Sachotniypomorskim, gdzie przeciętne gospodarstwo jest duże, produkuje się głównie zboża, które następnie są dalej przetwarzane i eksportowane do krajów UE. W centralnej części Polski oraz na obszarach, gdzie system gruntów nie pozwala na uprawę dużych połaci ziemi, wielu hodowców koncentruje się na uprawie jagód. Polska słynie z produkcji owoców miękkich ze względu na dobrą pogodę i kwaśny typ gleby nadający się do tego typu produkcji. Dlatego też hodowcy ekologiczni skupiają się również na jagodach.

Polskie gospodarstwa ekologiczne nie są duże. Czasami jednak są częścią większego producenta. Jest to dopuszczalne, ponieważ gospodarstwo można podzielić na produkcję konwencjonalną i ekologiczną. W ten sposób 0,5 hektara konwencjonalnego gospodarstwa można przeznaczyć na produkcję ekologiczną, co pomaga firmie uzyskać dodatkowe finansowanie. Ten sposób produkcji nie gwarantuje wzrostu produkcji ekologicznej w Polsce, ale wyróżnia dochód w gospodarstwie.


©Fot. Mark Stepniki z Bexels

Przetwarzanie

Istniejące zakłady przetwórcze to młyny, mroźnie, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego (głównie soków i dżemów), wytwórnie makaronów, mleczarnie, piekarnie i wiele sklepów mięsnych. Są one rozsiane po całym kraju, nie ma klastra regionalnego ani dominującego typu, który można by określić mianem polskiego specjalnego.

READ  Koncerty Rogera Watersa w Polsce zostały odwołane ze względu na jego stanowisko wobec Ukrainy

Większość przetwórców ekologicznych to małe i średnie zakłady rzemieślnicze, niektóre w 100% ekologiczne. Jednak kilku dużych operatorów uruchomiło również obszar organiczny (spójne rozwiązanie, zapewniające udokumentowane oddzielenie czasu lub przestrzeni od konwencjonalnej produkcji).

W porównaniu z innymi krajami UE przetwórstwo ekologiczne w Polsce jest sektorem słabo rozwiniętym, który nie wykorzystuje potencjału ani popytu na surowce. Powodem tego są przede wszystkim lęk przed biurokracją i niepewność co do dostępności surowców.

W dzisiejszych czasach kupowanie żywności ekologicznej jest oznaką troski o zdrowy styl życia i zwiększania świadomości konsumentów na temat wpływu jakości żywności na zdrowie, kondycję i jakość życia.


©Fot. Mark Stepniki z Bexels

Rynek konsumencki

Produkty ekologiczne są dostępne głównie w miastach. Dostępność tych produktów wzrosła, odkąd popularne sieci handlowe zdecydowały się na tworzenie organicznych półek w swoich sklepach. Oprócz tego istnieje sieć sklepów dedykowanych wyłącznie produktom ekologicznym, a od 10 lat w wielu dużych miastach w Polsce organizowany jest Bio Bazar, gdzie rolnicy mogą sprzedawać swoje (certyfikowane) produkty bezpośrednio konsumentom. Wzrasta również handel elektroniczny produktów bio.

Obiecuje przyszłość branży

Pomimo tego, że polski rynek ekologiczny jest klasyfikowany jako duży ułamek produkcji i dystrybucji żywności ekologicznej, istnieją duże różnice w cenach żywności konwencjonalnej i produktów ekologicznych oraz ograniczona dostępność asortymentu ekologicznego poza dużymi miastami, Prognozy ekonomiczne dla sektora ekologicznego są bardzo optymistyczne i wskazują, że kamień milowy został osiągnięty.


©Bexels

Nowa strategia UE w sprawie Zielonego Porozumienia, której celem jest zwiększenie powierzchni rolnictwa ekologicznego w UE do 25% użytków rolnych do 2030 r., jest ważnym bodźcem i z pewnością przyczyni się do wzrostu znaczenia rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej w gospodarce kraju . Planowana realizacja Zielonej Umowy przewiduje finansowanie żywności ekologicznej i produktów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach. W Polsce, przy obecnym udziale rolnictwa ekologicznego na poziomie 3,5%, osiągnięcie pułapu 10% do 2030 r. potroiłoby obecny poziom. To ambitne, ale wciąż realistyczne zadanie.

READ  Prezydent RP odwiedza Kijów, aby potwierdzić poparcie dla Rosji