22 lutego, 2024

OCHRONA24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i reportaże specjalne ochrony. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Obniża rating i pozostawia go o krok od dużego ryzyka – El Financiero

Obniża rating i pozostawia go o krok od dużego ryzyka – El Financiero

Agencja ratingowa Moody'ego Spółka Petroleos Mexicanos (Pemex) została nagle obniżona o dwa stopnie, z B1 do B3 z negatywną perspektywą, ze względu na pogarszającą się jakość kredytów.

„Redukcja do B3 Zawiera Podstawowa jakość kredytów PEMEX uległa pogorszeniuAgencja ratingowa wyjaśniła w alercie, a także zweryfikowała założenia Moody's dotyczące wsparcia, jakie spółka otrzymuje od rządu, które zmieniło się z bardzo wysokiego na wysokie.

Rating B3 uznawany jest za wysoce spekulacyjny. Dzięki temu Pemex tylko o jeden krok dzielił od uznania go za podmiot obarczony wysokim ryzykiem nieprzestrzegania przepisów (w przypadku ratingów Caa1, Caa2 i Caa3).

Warto o tym pamiętać Ostatnia aktualizacja ratingu Pemex przez Moody's miała miejsce 11 lipca 2022 r.Kiedy przeszedł z Ba3 z perspektywą negatywną do B1 z perspektywą stabilną.

Z perspektywy czasu obecne kierownictwo przyznało spółce naftowej rating Baa3, co oznacza, że ​​w ciągu pięciu lat spadł on o sześć ratingów w globalnej skali Moody's.

Zmiana uwzględniała założenia Moody's dotyczące prawdopodobnej zmiany skłonności do wspierania pełnej obsługi zadłużenia w nadchodzących latach, w świetle rosnących potrzeb gotówkowych Pemex oraz oczekiwań Moody's co do dalszego pogorszenia się sytuacji finansowej rządu w 2024 roku.


Agencja ratingowa dodała: „To pogorszenie wynika ze znacznego wzrostu deficytu, na który wpływają wydatki socjalne, utrzymujący się wzrost kosztów finansowania zewnętrznego oraz wzrost wydatków na projekty symboliczne”.

Moody's spodziewa się takiego kosztu Ewentualne wsparcie ze strony przyszłego rządu, spodziewane w latach 2024–25, będzie prawdopodobnie większe.

Rabat również wliczony w cenę Ryzyko zawarcia przez spółkę transakcji takiej jak wymiana długu lub wykup lub jakąkolwiek inną transakcję, która mogłaby zmniejszyć zadłużenie poprzez znaczące nominalne dyskonto lub inną zmianę, którą Moody's uznałaby za wymuszoną wymianę długu, co zgodnie z definicją Moody's byłoby uważane za niewykonanie zobowiązania.

READ  Prefiere usar su Tesla que pagar más de 468.000 pesos por la reparación

Negatywna perspektywa ratingu odzwierciedla przede wszystkim oczekiwania Moody's, że jeśli w strategii biznesowej spółki nie zostanie wdrożona reforma strukturalna, wskaźniki kredytowe i generowanie przepływów pieniężnych Pemex ulegną dalszemu pogorszeniu w ciągu najbliższych trzech lat, co zwiększy potrzebę wsparcia.

Co więcej, perspektywa negatywna ma również charakter kontemplacyjny Możliwość przymusowej wymiany długu W kolejnych latach znaczna część długu Pemexu była notowana poniżej wartości nominalnej i ze znacznym dyskontem.

Z drugiej strony agencja ratingowa obniżyła także podstawową ocenę ryzyka kredytowego Pemexu do ok. z ok.3.

Spadek ten odzwierciedla rosnące potrzeby PEMEX w zakresie płynności wynikające z wyższych wymogów kapitałowych, wyższego kosztu kapitału i wyższych terminów zapadalności długów, z którymi spółka będzie się borykać w ciągu najbliższych dwóch–trzech lat.

Moody's oczekiwał, że Pemex będzie w większym stopniu polegał na finansowaniu zewnętrznym w celu zrekompensowania ujemnych wolnych przepływów pieniężnych, na które wpływa wiele czynników.

Może to pomóc lub zaszkodzić Pemexowi w przyszłości

Chociaż agencja ratingowa uważa ten scenariusz za mało prawdopodobny, Rating Pemexu mógłby zostać podniesiony, gdyby spółka stworzyła bardziej zrównoważoną strukturę kapitałową Z dowodami poprawy wyników operacyjnych i generowania przepływów pieniężnych.

„Ponadto przekonujący plan rozwiązania problemów związanych z ładem korporacyjnym również pomógłby w zmianie perspektywy na stabilną” – dodał.

Mogą jednak nastąpić dalsze spadki, jeśli pewność restrukturyzacji zadłużenia w przypadku wymuszonej wymiany wzrośnie do tego stopnia, że ​​szacunki Moody's dotyczące oczekiwanych strat dla wierzycieli spółki przekroczą te wskazane przez Family Rating (CFR) na poziomie B3.

Podkreślił: „Chociaż horyzont, w jakim będzie można zrealizować te założenia, jest niepewny, Moody's może stwierdzić, że ryzyka te zostaną zrealizowane w okresie od 12 do 18 miesięcy, podczas którego zostaną oszacowane konsekwencje kredytowe tych warunków”.

Ponadto warto pamiętać, że skoro ratingi Pemexu w dużej mierze zależą od wsparcia rządu Meksyku, jakakolwiek korekta ratingu państwa może doprowadzić do załamania. Obniżka ratingów Pemexu.

READ  Renault Kwid ma nowego, tańszego i mniejszego elektrycznego kuzyna