21 lipca, 2024

OCHRONA24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i reportaże specjalne ochrony. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Możliwości studiowania w Polsce

Możliwości studiowania w Polsce

W zależności od etapu kariery naukowej wnioskodawcy program obejmuje dwa tryby: Młody naukowiec (metoda Młodszy naukowiec) I Doświadczony naukowiec (metoda Doświadczony naukowiec)

Wymagania dla osób chcących wziąć udział:
– Musieć obywatelstwo polskie;
-Mamy Stopień doktora (i dla trybu Młodszy naukowiec otrzymane – maksymalnie – w ciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku);
pracował w uczelnianej placówce naukowej, ośrodku naukowym lub dziale badawczym instytucji zagranicznej w okresie wskazanym w ogłoszeniu o zaproszeniu i nie mieszkał ani nie pracował w tym okresie w Polsce;
– wykazać się uznanym międzynarodowo dorobkiem naukowym, wyróżniającym się w kontekście danej dyscypliny i poziomu zawodowego;
Musi mieć doświadczenie w kierowaniu grupą badawczą lub projektem badawczym w ramach pracy naukowej za granicą. Doświadczony naukowiec)

w ramach metody Młodszy naukowiec Można zgłaszać projekty 24 do 36 miesięcy Czas trwania, jeśli dotyczy Doświadczony naukowiec Propozycje zostaną przyjęte 36 do 48 miesięcy Czas trwania.

Kończy się termin składania wniosków 31 sierpnia 2023 o godzinie 15:00 Warszawa. Po więcej informacji odwiedź Strona programu Lub napisał:
[email protected].

READ  Hiszpański „Pichichi” w Polsce: „Mam nadzieję, że Lewandowski go znajdzie”