14 kwietnia, 2024

OCHRONA24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i reportaże specjalne ochrony. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

EM, unikanie nasycenia poprawia rokowanie

EM, unikanie nasycenia poprawia rokowanie

Światowy Dzień Medycyny Ratunkowej obchodzony jest 27 maja: wezwij pracowników ratownictwa medycznego do podnoszenia świadomości na temat wyzwań związanych z praktyką, na przykład unikanie przesycenia służbami ratunkowymi może wydłużyć oczekiwaną długość życia pacjenta.

W tym roku miał być upamiętniony Hasło „Twoje bezpieczeństwo naszym priorytetem” Jego celem jest uznanie i uhonorowanie pracy pracowników służby zdrowia za jej kluczowe znaczenie w leczeniu chorób zależnych od czasu.

Dziś głównym celem tej praktyki jest Bezpieczeństwo kolegów Muszą być w stanie pracować w bezpiecznym środowisku, przez odpowiednią liczbę godzin i z odpowiednią liczbą pacjentów, aby poświęcić im odpowiednią ilość czasu i energii.

Wyzwania medycyny ratunkowej w Meksyku

Wśród wyzwań i trudności napotykanych przez specjalistów w tych praktykach jest podejmowanie szybkich i trafnych decyzji oraz radzenie sobie ze stresem, presją i trudnymi okolicznościami.

Według dr Daniela Sáncheza Arreoli, członka zarządu Meksykańskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej (SMME), konieczne jest podniesienie świadomości na temat kluczowej roli, jaką profesjonaliści odgrywają w ratowaniu życia.

Nasycenie usługami szkodzi pacjentowi

Pokazały to badania ostatnich lat Nasycenie szpitalnych służb ratunkowych jest szkodliwe dla pacjentów i może prowadzić do utraty życia. Przykładem jest Badanie opublikowane w 2022 r dla niego Dziennik Medycyny Ratunkowej który to przewiduje Pacjenci, którzy czekali na izbie przyjęć przez ponad 6 do 8 godzin po przybyciu, mają 8% ryzyko zgonu.

Choroba naczyń mózgowych, główne wyzwanie

W Meksyku medycyna ratunkowa odgrywa kluczową rolę w opiece nad głównymi przyczynami zgonów w kraju, takimi jak choroby serca czy choroby naczyń mózgowych.

Są one również znane jako choroby „zależne od czasu”, ponieważ ich rokowanie komplikuje opóźnienie w rozpoznaniu, to znaczy ich zachorowalność i śmiertelność są bezpośrednio związane z opóźnieniem w rozpoczęciu leczenia.

W przypadku chorób układu krążenia szacuje się, że w każdej minucie przerwania dopływu krwi do mózgu umierają dwa miliony komórek nerwowych, stąd tak ważne jest zapewnienie natychmiastowej pomocy medycznej, aby zwiększyć szanse na uratowanie życia i poprawę szans rozwijające się choroby układu krążenia. . pomyślne wyzdrowienie.

READ  UAEMéx rozbuduje infrastrukturę z korzyścią dla społeczności studentów medycyny i stomatologii - unomásuno

Skuteczna i natychmiastowa zdolność reagowania na ocenę i podejmowanie decyzji dotyczących życia pacjentów jest tym, co zasługuje na uznanie i wsparcie tego sektora medycznego jako istotnych elementów systemu ochrony zdrowia.