16 lipca, 2024

OCHRONA24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i reportaże specjalne ochrony. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Mapa polityczna Polski – Mapy Porządku Świata

Mapa polityczna Polski – Mapy Porządku Świata

Polska, oficjalnie Rzeczpospolita Polska, jest krajem w Europie Środkowej Powierzchnia 312 696 km² – nieco większa niż Włochy – i populacja prawie 38 milionów Ludność Jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 roku Świetna ekspansja w kierunku wschodnim i zachodzi Piąty kraj Bardzo zaludniona przestrzeń społeczna. Od 1999 roku jest także częścią NATO.

Ze względu na położenie w centrum kontynentu kraj ma na swoich granicach licznych sąsiadów: graniczy z Niemcami od zachodu, Czechami i Słowacją od południa, Białorusią i Ukrainą od wschodu oraz Litwą od północy. Rosyjska enklawa Kaliningrad. Wychodzi Łyse MorzeObok Polski, Niemiec, Danii, Szwecji, Finlandii, republik bałtyckich i Rosji jest jednym z najważniejszych mórz śródlądowych w Europie.

Jego forma rządów to a Republiką parlamentarną System jednolity, w którym władza polityczna skupia się w dwuizbowym parlamencie. W Polsce izba niższa odgrywa dominującą rolę w podejmowaniu decyzji i stanowieniu prawa, natomiast Senat ma bardziej ograniczoną rolę. Prezydent wybierany jest w bezpośrednich wyborach powszechnych Co 5 latWybory do zgromadzeń odbywają się co cztery lata.

Od 1999 roku mapa polityczna Polski podzielona jest na 16 części województwa lub prowincje, 380 powiat lub powiatów i 24 787 gmin lub gmina. Jednakże pomiędzy różnymi jednostkami administracyjnymi nie ma hierarchicznej współzależności, raczej wszystkie podlegają rządowi centralnemu z pewnym stopniem autonomii w sprawach lokalnych i regionalnych.

To jest system Zmieniło to podział terytorialny PRL (1947–1989), w związku z czym granice województw nie zawsze odzwierciedlały historyczne granice polskich regionów. Przykładem tych zmian jest połączenie dawnych małych województw, takich jak obecne. Toczeń Było to wynikiem zjednoczenia dawnych województw korszowskiego i zielonogórskiego. Ta reorganizacja oznaczała również, że niektóre obecne prowincje miały dwie stolice.

Geopolityka Polski

Stolicą kraju od 1596 roku jest Warszawa, miasto liczące ok. Dwa miliony Ludność Kolejnym ważnym miejscem jest dawna stolica, Kraków, będący drugim co do wielkości miastem oraz centrum kulturalnym i edukacyjnym kraju.

READ  Ukraińscy uchodźcy w Polsce muszą płacić część swojego wsparcia od lutego

Powszechnie uważa się, że początki Polski sięgają tego okresu Oficjalna chrystianizacja W 996 r. region ten był od dawna zamieszkiwany przez plemiona słowiańskie. W połowie X wieku, w wyniku zjednoczenia niektórych plemion, narodziło się najpierw Księstwo, a następnie Królestwo Polskie.

Polska była jednym z najpotężniejszych królestw w Europie w średniowieczu i odegrała ważną rolę w kształtowaniu się nowożytnej Europy. Jednak w XVIII wieku Polska Zaatakowano i przejęto kontrolę Kolejne siły, takie jak Rosja, Prusy czy Austria. Niepodległość odzyskała w 1918 roku po I wojnie światowej, ustanawiając II Rzeczpospolitą.

Jednak II wojna światowa przyniosła ze sobą inwazję Okupacja Polski Nazistowskie Niemcy i związek Radziecki, powodując ogromne spustoszenie w kraju. Po wojnie Polska znalazła się pod wpływem komunistów i stała się republiką socjalistyczną pod ochroną Związku Radzieckiego..

Wzrost gospodarczy w Europie od 1990 roku

W latach 80-tych ruch związkowy „Solidarność” – kierowany przez Lech Wallisa- Rzucił wyzwanie rządowi komunistycznemu i opowiadał się za reformami demokratycznymi i prawami związkowymi. Historyczne porozumienie z rządem w 1989 r. zakończyło się demokratycznymi wyborami i końcem reżimu, a konstytucja z 1997 r. określiła jego nową strukturę polityczno-demokratyczną.

Od czasu przystąpienia do UE Polska odnotowuje stały wzrost gospodarczy i stała się jedną z największych gospodarek w 27-członkowskim klubie. W rzeczywistości od 1990 r. PKB tego kraju odnotowuje ogólny wzrost. Ponad 700%.

Pobierz mapę

Creative Commons BY-NC-ND