25 stycznia, 2022

OCHRONA24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i reportaże specjalne ochrony. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Zdrowie i dobre samopoczucie | Pielęgniarstwo i postępy w zdrowiu – El Sol de Hermosillo

Obraz epidemiologiczny populacji zmienił się dramatycznie w ciągu ostatnich 50 lat. Choroby niezakaźne, takie jak cukrzyca i nadciśnienie, stały się przyczyną największej liczby zgonów i niepełnosprawności. Meksyk i Sonora nie są wyjątkiem od tego wzorca.

Na drodze w kierunku poszukiwania alternatyw można wyróżnić niektóre globalne wydarzenia, takie jak: Deklaracja Alma-Ata z 1978 r. pod przewodnictwem Światowej Organizacji Zdrowia oraz zobowiązanie do osiągnięcia zdrowia dla wszystkich do roku 2000 poprzez wdrożenie modeli opartych na podstawach podstawowych. Opieka zdrowotna.

Zostajemy do pracy. Reformy systemu opieki zdrowotnej w latach 90. motywowane poszukiwaniem celów w zakresie zasięgu i wydajności. To było przeciętne osiągnięcie. Milenijne Cele Rozwoju z 2000 r. miały na celu rozwój człowieka i które poczyniły znaczne postępy; Cele Zrównoważonego Rozwoju z 2015 r., które przewidywały kontynuację Agendy Rozwoju z 2005 r., dwie ostatnie, kierowane przez ONZ, oraz Deklaracja z Astany z 2018 r., w której podjęto nowe globalne zobowiązanie do podstawowej opieki zdrowotnej w celu osiągnięcia powszechnego zdrowia zasięg.

Zarówno problemy strukturalne, jak i sytuacyjne wchodzą w interakcje, generując cykle stresu dla systemów opieki zdrowotnej, takich jak te, których jesteśmy obecnie świadkami, pogłębiając złożoną rzeczywistość doświadczaną w szczególności przez kraje rozwijające się (ubóstwo, choroby, bariery w dostępie do opieki zdrowotnej, niski poziom edukacji, niepewne miejsca pracy, ubóstwo itp.).

Krytycznym czynnikiem zapewniającym skuteczną odpowiedź jest generowanie nowych modeli opieki. Motywacja do zmiany pożądanego modelu zależy w dużej mierze od dostępnych zasobów ludzkich. W tym momencie personel pielęgniarski jest kluczowym zasobem do realizacji modeli zdrowia.

Reagowanie na te zmiany wymaga adaptacyjnych i innowacyjnych kadr, które rozważają globalne propozycje i dostosowują je do lokalnych realiów. Personel o optymalnym poziomie wyszkolenia, z podziałem na ich możliwości i wymagania w zakresie opieki.

W Meksyku pracownicy pielęgniarscy dokonują zdecydowanych postępów w kierunku ich profesjonalizacji, a ich rola w systemie opieki zdrowotnej jest coraz wyższa. Niezbędne jest uwzględnienie tych aspektów w celu określenia siły roboczej potrzebnej w przyszłości, nie tylko pod względem liczby pielęgniarek, które mają zostać przeszkolone, ale także pod względem poziomu szkolenia, jaki ma zostać osiągnięty.

READ  Skamieliny olbrzymich cykad i pająków, liczące miliony lat i wyjątkowej jakości, zostały znalezione w „martwym” sercu Australii

Pomimo znacznego postępu w meksykańskim pielęgniarstwie w kierunku jego profesjonalizacji, wciąż istnieją wyzwania, które należy podjąć: tworzenie nowych i lepszych przestrzeni dla praktycznej niezależności i kierowanie procesami organizacyjnymi, promowanie pionierskiego udziału jego członków w podejmowaniu decyzji politycznych oraz generowanie dowodów na wspierać ich. Pracuj i umacniaj ich przywództwo w zespole zdrowia.

Obecny problem spowodowany przez Covid-19, który nęka obecnie świat, zwłaszcza Meksyk, wykazał wybitny udział personelu pielęgniarskiego na wszystkich poziomach opieki, a fakt ten otwiera okno możliwości dla przywództwa, które pielęgniarstwo nadal się rozwija.

Kluczowe jest wykorzystanie tych możliwości poprzez podejmowanie decyzji i dokonywanie wymaganych przekształceń na rzecz tej grupy zawodowej i populacji, która w coraz większym stopniu wymaga usług integrujących jakość naukową z jakością ludzką, mieszanki, która może i powinna być równoważona przez personel pielęgniarski.

6 stycznia był w naszym kraju Dniem Pielęgniarstwa i od tego dnia personel medyczny może wiele zrobić, aby system opieki zdrowotnej działał sprawnie. nasz koniec.