18 czerwca, 2024

OCHRONA24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i reportaże specjalne ochrony. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Wycofanie stypendium w przypadku plagiatu

ten Uniwersyteckie prawo koegzystencji Staje przed pierwszym „kandydatem” w Izbie Reprezentantów na swoich zastępców. przy pobliskim stoliku 120 modów Przedstawione przez strony, w tym te, które odnoszą się do studentów i nowych sankcji figura mediacyjna zamierzasz wdrożyć standard.

W swoim początkowym sformułowaniu tekst jasno wyrażał zamiar zakończenia dwóch aspektów głęboko zakorzenionych w społeczności uniwersyteckiej, takich jak: Plagiat i fałszerstwa, poprzez kary takie jak wydalenie od dwóch do trzech lat i utratę częściowych praw z rejestracji.

Kara jest zbyt łagodna w oczach Voxa, który sugeruje Wydalenie na co najmniej rok Z całego krajowego systemu uniwersyteckiego w przypadku Naruszenia są klasyfikowane jako bardzo poważne, a Ostateczna utrata praw stypendialnych Lub jakiekolwiek inne świadczenia o charakterze ogólnym, przyznawane przez samą uczelnię i przysługujące studentowi. Powiedział naruszenia Nie przepisze, jak prosisz, przed upływem 10 lat, o siedem więcej niż zaproponowano w pierwotnej regule.

w przypadkach Plagiat lub oszustwo naukowe przy przygotowaniu pracy dyplomowej, pracy magisterskiej lub pracy doktorskiejSzkolenie jest bardziej dosadne i sugeruje odebranie tytułu licencjata, magistra lub doktora. Obejmuje to nie tylko celowe kopiowanie, ale także publikowanie „badań opartych na Błędne lub brakujące dane Lub, ogólnie, do wykonywania działań, które naruszają etykę naukową.

Jednak zarówno PSOE, jak i United We Can spierają się w odwrotnym kierunku, próbując obniżyć ton niektórych punktów związanych z karami we wspólnie wprowadzanych poprawkach. W szczególności są mniej potężni w przypadku poważnych wykroczeń i sugerują, że zamiast wpływać na zapisy, należy uniemożliwić uczniom uczęszczanie Regularna rozmowa podczas zajęć w którym przestępstwo zostało popełnione oraz w stosunku do podmiotu, w którym zostało popełnione.

Obie grupy, Socjalistyczna i Konfederacyjna, idą w parze, jeśli chodzi o postrzeganie oszustwa akademickiego jako jakiegokolwiek celowego zachowania polegającego na wykorzystaniu wiedzy lub informacji innej osoby podczas oceny wszelkich procedur kopiowania lub przekazywania lub mają tendencję do fałszowania wyników egzaminu lub pracy, prywatnej lub innej osoby, Jako warunek zaliczenia przedmiotu lub zaliczenia wyników w nauce.

READ  badanie wizualne | Czy jesteś liderem? Dowiedz się, mówiąc, czy widzisz faceta z przodu, czy z profilu | nanda netto | Meksyk

Czy numer maklera akademickiego jest konieczny?

Odnoszą się również do rządu jako organu wykonawczego „przepisów niezbędnych do opracowania, wdrożenia i stosowania prawa”, o ile nie zostanie wyrządzona szkoda kompetencjom wspólnot autonomicznych i autonomii uniwersytetów”.

W rzeczywistości uważają, że same uczelnie, w ramach wykonywania swojej autonomii, powinny się rozwijać” „Odpowiednie środki” dla alternatywnego rozwiązywania konfliktów w środowisku uniwersyteckimW związku z tym mechanizm mediacji przewidziany w regule zostanie zignorowany.

W swojej propozycji grupa pluralistyczna zaprasza te instytucje, zarówno publiczne, jak i prywatne, do dyktowania Stopień naruszenia w każdym centrum. Osobowość mediatora jest właśnie jedną z tych, które powodują największe tarcia między obiema stronami. Chociaż zarówno Ciudadanos, jak i PP bronią swojego znaczenia w rozwiązywaniu konfliktów, formacje nacjonalistyczne nie wykluczają z niego rezygnacji.

Ciudadanos ze swojej strony domaga się rozszerzenia listy działań uznawanych za niebezpieczne, w tym takich, które: Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez stowarzyszenia Uformowane i prawnie odnotowane w ewidencji Uczelni lub nieprzestrzeganie przepisów BHP podczas udziału w szkoleniach, zwłaszcza związanych z obchodzeniem się z materiałami niebezpiecznymi.

Jego zdaniem zajęcie w jakikolwiek oszukańczy sposób lub przez niego nadużycie zaufania za treść testu, testu lub kontroli wiedzy, dla własnej korzyści lub dla korzyści innych, przed jego przystąpieniem; Lub, po zakończeniu oceny, staraj się odjąć, zmienić lub zniszczyć formuły, kwestionariusze, wyniki lub kwalifikacje dla własnej korzyści lub korzyści innych.