23 kwietnia, 2024

OCHRONA24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i reportaże specjalne ochrony. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

W wyniku reformy z 2020 r. na emeryturę odejdzie 72 623 pracowników

W wyniku reformy z 2020 r. na emeryturę odejdzie 72 623 pracowników

Meksyk– W okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2023 r. ogółem 72 623 pracowników otrzymało emerytury na mocy obowiązującego prawa, które przewiduje reformę z 2020 r., która ograniczy liczbę tygodni składkowych, podała Krajowa Komisja ds. Systemu Oszczędności Emerytalnych (CONSAR).

Gdyby reforma emerytalna w 2020 r. nie została wdrożona, liczba pracowników, którzy we wspomnianym okresie mogliby przejść na emeryturę, wyniosłaby zaledwie 5263 osoby – zaprzeczył Konsar w swoim kwartalnym raporcie za okres od października do grudnia 2023 r.

Podkreślił, że w tym świecie pracownicy przechodzą na emeryturę przy stopie zastąpienia wynoszącej 72 procent, czyli znacznie wyższej niż stopa, jaką mieliby, gdyby reforma nie została wdrożona, bo wynosiłaby ona 49 procent.

Konsar zwrócił uwagę, że wśród 72 623 pracowników przechodzących na emeryturę w ramach obowiązującego prawa, 4893 pracowników pokolenia przejściowego zdecydowało się na emeryturę w ramach Systemu 97 i wszyscy mają prawo do emerytury gwarantowanej.

Z kolei spośród 67 730 pracowników poprzedniego pokolenia, którzy pobierali emeryturę, 86 zdecydowało się na emeryturę dożywotnią, a pozostali otrzymali emeryturę gwarantowaną.

Podkreślił, że z 72 623 emerytur przyznanych w okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2023 r. około 67 360, czyli 92,8 proc., przypada na emerytów, których okres składkowy wynosi mniej niż 1250 tygodni, co oznacza, że ​​skorzystali oni z obniżki wymogu tygodniowego.

Tymczasem zaledwie 5263 przypadków, czyli 7,2%, osiągnęłoby wymagania na kilka tygodni przed reformą.

Komisja zauważyła, że ​​„reforma rozwiązała wiele z tych problemów, ale większość pracowników zobaczy pełne rezultaty począwszy od 2031 r., kiedy składki będą wynosić 15 procent wynagrodzenia, co znacznie zwiększy oszczędności”.