25 stycznia, 2022

OCHRONA24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i reportaże specjalne ochrony. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Unia Europejska podejmuje działania prawne przeciwko Polsce o niezawisłość sądownictwa

ten Komisja Europejska W środę wszczęto postępowanie w sprawie naruszenia przepisów Polska Za Werdykt został wydany w październiku Trybunał Konstytucyjny Kraju kwestionującego prymat prawa europejskiego.

„Uważamy, że ten wymiar sprawiedliwości narusza ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, wykonywania i konsekwentnego stosowania prawa unijnego oraz wiążących orzeczeń prawnych. Sąd (UE)”, zapowiedział unijny komisarz ds. gospodarki, Pavlo dżentelmenI.

„Uważamy również, że Trybunał Konstytucyjny nie będzie już odpowiadał na żądania niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą na podstawie Konwencji UE” – dodał.

Administrator europejski, który nadzoruje wykorzystanie obozowych kontraktów, wysłał e-mail do polskiego rządu, który ma dwa miesiące na odpowiedź.

Naruszenie trafi w ręce praktyki Trybunał UE (TSUE) i prowadzą do nałożenia kar finansowych.

„Centralizm biurokratyczny”

Premier RP, Mateusz Morawiecki, natychmiast skrytykował decyzję. Powiedział, że inicjatywa Komisji Europejskiej „postępuje w kierunku biurokratycznego centralizmu (…) w Brukseli, ale trzeba to powstrzymać”.

Szef rządu podkreślił również, że polski Trybunał Konstytucyjny odpowiedział na „wszystkie żądania niepodległościowe”.

„To sąd konstytucyjny, który zajmuje się konstytucją, więc tak naprawdę jest Prawo Najwyższe RP”.

„Jeżeli Komisja Europejska źle zrozumie zasadę uprawnień przyznanych przez Regułę 5” traktat UETo oczywiście problem – dodał.

Polska i Unia Europejska Są w sprzeczności po serii kontrowersyjnych reform sądownictwa w Warszawie. Według Brukseli środki te stoją w sprzeczności z demokratyczną niezależnością, ale dla polskiego rządu muszą skończyć z korupcją sądownictwa.

Polska otrzymała już pozwolenie od europejskiego wymiaru sprawiedliwości: milion euro dziennie za zawieszenie kontrowersyjnej izby regulacyjnej Sądu Najwyższego 27 października i 500 tys. euro dziennie za zamknięcie kopalni węgla brunatnego we wrześniu. Ale Warszawa odmówiła zapłaty obu grzywien.

UE od lat prowadzi z Polską pełnowymiarową walkę o reformy sądownictwa realizowane przez rząd Konserwatywno-Nacjonalistycznego Prawa i Sprawiedliwości (PiS), który sprawuje władzę od 2015 roku.

READ  Tysiące protestują w Polsce przeciwko prawu medialnemu | Europa do tej pory | DW

Reformy te zostały oskarżone o podważanie niezależności sądownictwa, a Polska otrzymała kilka wyroków z TSUE. Warszawa potwierdza, że ​​wypuściła je specjalnie do walki Korupcja W sądownictwie.

Konflikt zaostrzył 14 lipca polski Trybunał Konstytucyjny, który pod wpływem partii rządzącej ogłosił niezgodną z Konstytucją decyzję TSUE w sprawie reform sądownictwa w kraju.

Na wniosek premiera w październiku nastąpiła dalsza eskalacja napięć w systemie konstytucyjnym Mateusz Morawiecki, zakwestionował praworządność UE, uznając niektóre artykuły traktatów UE za „niezgodne” z konstytucją kraju.

Komisja blokująca plan naprawy kraju miała kluczowe znaczenie dla kontrowersyjnych reform sądownictwa w Polsce. Bruksela domaga się od Polski zawieszenia funkcjonowania Izby Gospodarczej Sądownictwa w związku z orzeczeniem TSUE zarzucającym jej brak niezależności od władzy politycznej.