22 kwietnia, 2024

OCHRONA24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i reportaże specjalne ochrony. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Polski rząd atakuje media z udziałem kapitału zagranicznego na arenie międzynarodowej

Niezależne media w Polsce powoli toną. Pierwszym była stagnacja gospodarcza spowodowana cięciami wpływów z reklamy publicznej na początku roku a Podatek Nieoczekiwana nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji w celu ograniczenia zysków z reklam, a teraz kapitału zagranicznego w mediach. Posunięcie, które nie wpłynęło na unijne media, które chcą inwestować w Polsce, zostało przedstawione przez rządowych ustawodawców. Prawo i Sprawiedliwość (PiS) to ochrona przed chińską i rosyjską (niemożliwą według analityków) ingerencją w polski pejzaż medialny. Na razie, jeśli pójdzie dalej, dotknie to tylko grupy TVN w Stanach Zjednoczonych, choć jest to główny kanał informacyjny krytyczny wobec rządu.

Więcej informacji

Wiadomości z tego kanału wyróżniają się pracą badawczą. W 2018 wydali kilka zdjęć Spotkanie polskich neonazistów Świętujemy urodziny Adolfa Hitlera w mundurach SS i swastyce. Wśród uczestników zidentyfikowano osobistego asystenta posła PiS. Odpowiedź rządu? Kanał telewizyjny oskarża go o „szerzenie nienawiści”. Sieć o wartości 1 miliarda dolarów (około 3 843 milionów) jest największą inwestycją Stanów Zjednoczonych w Polsce i została ukarana grzywną w wysokości 330 000 euro za opublikowanie zdjęć protestacyjnych w parlamencie. Ponownie został oskarżony o „podżeganie do przemocy i nielegalne zachowanie”.

Zaskakująca na początku lipca nowelizacja przewiduje, że „licencje mogą być przyznawane tylko firmom zagranicznym z siedzibą lub stałym miejscem zamieszkania w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego” obejmującym część UE. (UE), Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Tym samym zostaną nałożone ograniczenia na większość mediów należących do firmy spoza UE.

Partia Konserwatywna i Radykalno-Nacjonalistyczna argumentuje, że firmy zagraniczne mają coraz większe wpływy w sektorze medialnym, co powoduje stronniczość w debacie publicznej. Ale analitycy widzą, że ta zasada ma jasny cel.

– Patrząc na krajobraz medialny w Polsce, zmiana ta dotknie tylko grupy TVN, której niezależny kanał informacyjny TVN24 – największa i najbardziej fundamentalna z tych cech, pozostaje – tłumaczy Centrum Analiz Politycznych Szymon Ananicz. Forum pomysłów. Zwróć też uwagę, że ustawodawca PiS Marek Suzuki, który wprowadził projekt, publicznie przyznał, że jego partia chce sytuacji, w której ma jakiś wpływ na grupę TVN, oprócz kanału informacyjnego, kilkunastu innych serwisów i niestandardowego wideo.

TVN24 to doskonałe źródło informacji dla wielu Polaków. Zatrudnia około tysiąca osób i codziennie ogląda ją 4,5 miliona widzów, co czyni ją niezliczoną widownią w kraju liczącym 38 milionów ludzi.

Rosja i Chiny

Ustawodawcy starają się rozwiać wątpliwości dotyczące reformy i nalegać na pogodzenie przepisów dotyczących własności z podobnymi przepisami w innych krajach UE. Ale PiS już dawno zaczął być definiowany przez rząd „Rekolonializm” Zarówno media, jak i Unia Europejska i Stany Zjednoczone wyraziły zaniepokojenie. Komisarz UE ds. wartości i przejrzystości Vera Jurova ostrzegła, że ​​„nowy polski projekt ustawy o koncesjach na nadawanie jest kolejnym niepokojącym znakiem wolności i różnorodności mediów w tym kraju”.

Sekretarz generalny, Mateusz Moraviki, apelował w swoich interwencjach o profilaktykę. Wyobraźmy sobie sytuację w Polsce, gdzie media, czy to duży portal, telewizja czy radio, czy duża gazeta, zostały kupione przez firmę rosyjską, chińską lub arabską. Czy jako obywatele mamy prawo odmówić? „Chcemy mieć takie narzędzia, aby zapobiegać takim akwizycjom” – dodał.

Jednak potrzeba tego zakazu jest wątpliwa. „Przez wiele lat byłem prawnikiem ds. mediów i nie widziałem zainteresowania rynkiem telewizyjnym w Polsce ze strony Rosjan czy Chińczyków” – mówi Karol Laskovsky, partner w firmie konsultingowej Tentos, która śledzi ewolucję branży medialnej. W tym konkretnym przypadku, jak przyznaje, „starają się tu stworzyć środowisko, w którym mogą jakoś zneutralizować TVN”. W ten sposób minimalizując krytyczne głosy.

READ  Gniew z powodu polskiego planu uniemożliwienia Żydom odbudowy wojennych domów | Masakra

Nowy kapitał

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji będzie omawiana w sierpniu. Jeśli zmiana będzie kontynuowana, amerykańska grupa będzie musiała sprzedać część swoich akcji. Discovery posiada polskie kanały za pośrednictwem holenderskiej grupy holdingowej polskiej telewizji. Szymon Ananicz tłumaczy jednak z Ideaform, że „nowy warunek jest taki, że firma nie należy do zagranicznej firmy i nie ma stałego miejsca w UE”. Spółki, których to dotyczy, są zobowiązane do refinansowania swojego kapitału w ciągu sześciu miesięcy od ogłoszenia reguły. Tam wejdą nowi inwestorzy.

Polski kapitał dominuje dziś w mediach. Dadez Kowalski, profesor dziennikarstwa UW, tłumaczy, że „TVN to wyjątek w telewizji”, zauważając, że od 2016 r. bada koszty reklamy państwowych spółek i „unika uważnej krytyki mediów”. Rząd. Kowalski ostrzega, że ​​„ta zmiana reguły” może podważyć zaufanie do państwa, pogorszyć klimat inwestycyjny i spowodować, że Polska „naruszy warunki koncesji przyznanych na mocy prawa krajowego i europejskiego”.

Równolegle Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) musi podjąć decyzję o odnowieniu koncesji na kanał TVN24, która wygasa 26 września, a która rozpoczęła się 17 miesięcy temu, ale jeszcze nie odpowiedziała. „To bardzo znacząca inwestycja USA w Polsce. Być może, jeśli licencja nie zostanie odnowiona, będą miały wiążące skutki dla przyszłych inwestycji amerykańskich” – ostrzegł w niedawnym wywiadzie dla TVN24 doradca Departamentu Stanu USA Derek Solet.

Spółka wyjaśniła EL PAÍS, że proces został opóźniony, ponieważ „w 2015 r., w obecnym okresie licencyjnym, stał się bardziej skomplikowany ze względu na zmiany w strukturze własnościowej spółki”, % grupy TVN SA przez Holding Telewizji Polskiej w momencie przejęcia Amerykańskie odkrycie 100. Rzeczniczka KRRiT Theresa Brixisnska zapewniła, że ​​holenderska firma jest „firmą fikcyjną, ograniczoną wyłącznie do europejskiego adresu”. Zgodnie z prawem firmy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają obowiązek ograniczyć swój udział do 49%.

READ  W miarę postępów Ukrainy w Polsce rosną obawy przed „poważnym incydentem” z Wagnerem

Wolność prasy

Sytuacja w Polsce martwi reporterów bez granic Klasyfikacja wolności prasy światowej Z organizacji zajęła 64 miejsce na 180. Alfonso Armada, lider RSF Hiszpania, ubolewa: „Od dawna zdajemy sobie sprawę z manewrów, które polski rząd zaczął ograniczać do wolności prasy w sposób nie do zaakceptowania”. .

Międzynarodowa organizacja „zidentyfikowała środki takie jak te wprowadzone przez rząd Victora Orbana na Węgrzech: ingerencję rządu, oddziałów i zwolenników politycznych w celu kontrolowania różnorodności mediów”. Na początku tego roku Polska Press, grupa medialna z siedzibą w Verloxrup w Niemczech, została przejęta przez PKN, państwową spółkę naftową prowadzoną przez bliskich współpracowników PIS. RSF potępił sprzedaż 20 z 24 gazet regionalnych w rękach powiązanych z rządem.

* Aktualizacja informacji o odpowiedź KRRiT EL PAÍS