23 czerwca, 2024

OCHRONA24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i reportaże specjalne ochrony. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Polska: Zaskakująco niska nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w majowych płatnościach | ஒடி

Na rachunku bieżącym w Polsce majowa nadwyżka (zaledwie 0,06 mln) była niższa niż nasz konsensus rynkowy na poziomie 1,5 mld USD, w porównaniu z 1,3 mld USD (po korekcie) do 1,3 mld USD w kwietniu. Według naszych szacunków nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w ujęciu 12-miesięcznym spadła w maju do 2,9 proc. z 3,2 proc. PKB w kwietniu. Majowy odczyt uwzględnia korektę danych w dół w wyniku opublikowanych ostatnio danych kwartalnych za 4Q20 i 1Q21. Dane kwartalne opierają się na raportach dużej liczby (głównie małych) firm.

W handlu Polska odnotowała znacznie niższą nadwyżkę (0,2 mld euro) niż w kwietniu (1,3 mld euro) i maju 2020 roku (1,4 mld euro). Tempo wzrostu eksportu (42% r/r) i importu (54%) wyrażone w euro zmieniło się zgodnie z naszym planem (oczekiwaliśmy odpowiednio 44% i 51% r/r), chociaż różnica między nimi była duża. Oczywiście wyższe tempo wzrostu to efekt niższej bazy statystycznej na maj 2020 r. Warto zauważyć, że po raz pierwszy od kwietnia 2020 r. dynamika importu przewyższyła dynamikę eksportu.

Spośród pozostałych składników rachunku bieżącego Polska tradycyjnie odnotowała nadwyżkę 1,8 mld USD w usługach, tradycyjnie 1,7 mld USD w dochodach pierwotnych i 0,2 mld USD w dochodach wtórnych.

Silna regeneracja importu spowodowana jest odbudową popytu krajowego po deregulacji chorób zakaźnych. Odczyt jest kolejnym sygnałem – po danych GUS o PKB za I kw. 21 – wskazującym na ujemny wkład eksportu netto do PKB Polski w 2021 r. Oznacza to, że handel zagraniczny będzie w tym roku niższy niż wzrost gospodarczy. Kiedy handel zagraniczny działał jak amortyzator w polskiej gospodarce, było odwrotnie niż w roku ubiegłym.

Odczyt ten sugeruje silne ożywienie konsumpcji krajowej i zwrot z inwestycji w II kwartale. Jednocześnie potwierdza to dobre wyniki eksportu, który w maju został relatywnie ożywiony w produkcji przemysłowej w strefie euro, zwłaszcza w Niemczech. Naszym zdaniem odczyt powinien być neutralny dla slotu. W ostatnim czasie kurs złotego był kształtowany przede wszystkim przez trendy światowe i pozycje w polityce pieniężnej.

READ  Hiszpańskie muzeum zrabowane przez nazistów wróciło do Polski