22 lutego, 2024

OCHRONA24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i reportaże specjalne ochrony. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Polska proponuje nadzwyczajny podatek dla Orlen SA, co budzi niepokój wśród inwestorów

Polska proponuje nadzwyczajny podatek dla Orlen SA, co budzi niepokój wśród inwestorów

Największa polska spółka notowana na giełdzie, Orlen SA, spotkała się z obawami inwestorów po niedawnej zapowiedzi rządu, że nałoży nadzwyczajny podatek. Proponowany podatek ma na celu zwiększenie wkładu grupy energetycznej w zapobieganie rosnącym cenom energii dla gospodarstw domowych. Choć posunięcie to spowodowało gwałtowny spadek akcji Orlenu i zaszkodziło nastrojom w stosunku do innych przedsiębiorstw państwowych, eksperci uważają, że ryzyko przeniesienia akcji na inne sektory jest niskie.

Ekle Fredriksson, menedżer portfela w East Capital Asset Management SA, szwedzkim funduszu skupiającym się na Europie Wschodniej, twierdzi, że nadzwyczajny podatek nie powinien być zaskoczeniem, biorąc pod uwagę „szerokie” zyski Arlen. Dodatkowo, oczekuje się, że silna pozycja finansowa Arlen i brak zadłużenia pozwolą spółce na kontynuację wypłaty atrakcyjnej dywidendy pomimo dodatkowego podatku. Fredriksen przyznaje, że decyzja nowego rządu o nałożeniu na Arlan precedensowego podatku może nie zostać pozytywnie przyjęta przez uczestników rynku. Uważa jednak, że należy to traktować jako indywidualny przypadek i nie przewiduje znaczącego ryzyka przeniesienia choroby na inne sektory.

Po wyborach powszechnych, które odbyły się 15 października, polskie akcje wzrosły, gdy nowy proeuropejski rząd zasygnalizował chęć naprawy stosunków z Brukselą i uzyskania funduszy z UE. Nietypowy plan podatkowy Orlenu wpłynął jednak na notowania akcji spółki, wbrew ogólnie pozytywnej trajektorii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Patrząc w przyszłość, Fredriksson podkreśla znaczenie monitorowania polityki nowego zarządu, zwłaszcza w odniesieniu do strategii optymalizacji inwestycji Orlenu. Zarządzający funduszem spodziewa się poprawy spojrzenia Arlen na rynki finansowe dzięki lepszej alokacji kapitału i „ulepszonym” standardom ładu korporacyjnego.

Choć nadzwyczajny podatek nałożony na Orlen SA wzbudził obawy inwestorów, Fredriksson uważa, że ​​jego wpływ na inne spółki i sektory będące własnością państwa będzie prawdopodobnie minimalny. Czas pokaże, jak nowy rząd pokona te wyzwania i zapewni długoterminową stabilność rynku.

READ  Premier Polski proponuje przywrócenie kary śmierci

Często Zadawane Pytania

Jaki jest cel nietypowego podatku nałożonego na Orlen SA w Polsce?
Podatek ma na celu zwiększenie wkładu grupy energetycznej w celu zapobiegania rosnącym cenom energii dla gospodarstw domowych.

Jak podatek wpłynął na akcje Arlen?
Ogłoszenie podatku spowodowało spadki na giełdach Orlenu.

Czy istnieje ryzyko przeniesienia podatku Orlenu na inne sektory?
Eksperci uważają, że ryzyko infekcji jest niższe w przypadku innych sektorów.

Jak Arlen ma poradzić sobie z dodatkowym podatkiem?
Dzięki dobrym i wolnym od zadłużenia wynikom finansowym Orlen ma nadal wypłacać atrakcyjną dywidendę pomimo dodatkowego podatku.