25 maja, 2024

OCHRONA24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i reportaże specjalne ochrony. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Polska bada PlayStation Store, Steam i inne studia pod kątem ewentualnych praktyk antykonkurencyjnych

Polska bada PlayStation Store, Steam i inne studia pod kątem ewentualnych praktyk antykonkurencyjnych

The Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) podjął decyzję o uruchomieniu Wstępne śledztwo Na różnych platformach cyfrowych gier wideo, w tym Steam i PlayStation Store, pod kątem ewentualnych praktyk antykonkurencyjnych w Polsce.

Sam UOKiK kilka minut temu wydał oświadczenie, w którym poinformował o wszczęciu wstępnego postępowania wyjaśniającego ze względu na „ewentualne” podejrzenia. Praktyki antykonkurencyjne dostawców platform cyfrowej dystrybucji gier wideo. W szczególności badana jest działalność dostawców takich jak PlayStation Store i Steam.

W ramach tego badania UOKiK Jedno z biur Grupy Sony w Polsce oraz dwóch deweloperów i wydawców gier wideo w kraju Oznajmili, że nie chcą ujawniać swoich nazwisk Uzyskane dowody „wskazują, czy mogły zostać wdrożone procedury kontrolne”. Takie jak umowy ograniczające lub nadużycie pozycji dominującej przez dostawców tych witryn, w tym ograniczenia sprzedaży gier lub treści uzupełniających w konkurencyjnych witrynach lub sklepach.

„Rynek cyfrowych gier wideo zmienia tradycyjny handel detaliczny. Gracze coraz chętniej kupują gry wideo w formie fizycznej, ale nabywają także cyfrowe kopie na platformach internetowych. Jednocześnie Widzimy, że kluczowi gracze na tym rynku mogą stosować praktyki ograniczające, dlatego też rozpocząłem wstępne dochodzenie i zbadałem trzy przedsiębiorstwa. Obecnie dokonujemy przeglądu zebranego materiału dowodowego” – powiedział Prezes UOKiK Tomasz Grostny.

Byłyby to sankcje, gdyby Sony lub Valve zostały oskarżone o jakąkolwiek praktykę monopolistyczną

W tym samym raporcie UOKiK dokonuje także przeglądu potencjalnych przeszkód, jakie mogą napotkać badane firmy. Jeśli znajdą się dowody potwierdzające podejrzenia, „Prezydent wszczyna postępowanie antymonopolowe Będzie także wnosić oskarżenia przeciwko poszczególnym firmom.”

A Na firmę zaangażowaną w antykonkurencyjne porozumienie może zostać nałożona kara w wysokości do 10% jej obrotu Kiedy Uczestniczy w zawieraniu tego typu transakcji Grozi za to kara do około 2 milionów złotych 469 000 według kursu wymianyJeden.


READ  Andamoor rośnie w Polsce: 116 nowych punktów zaopatrzenia w transport