Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Portal OCHRONA24.info (dalej zwany: „Portal”) w swojej polityce prywatności określa zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach, korzystających z Portalu.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „Rozporządzenie”) i również krajowych ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. DANE OSOBOWE

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Wydawca Portalu.

Dane kontaktowe Wydawcy Portalu:

Bartosz Grduszak
e-mail: b.grduszak@ochrona24.info
telefon: +48 511-008-663

Z kim się skontaktować w sprawie swoich danych osobowych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać:

• drogą e-mail na adres: ochronadanych@ochrona24.info

Cel przetwarzania danych

Portal przetwarza tylko te dane osobowe użytkowników, które są niezbędne do poprawnego działania strony internetowej https://www.ochrona24.info/, czyli tylko te, które są potrzebne, aby użytkownik mógł, odpowiednio w zależności od swojej aktywności: korzystać z zasobów Portalu, wysyłać zapytania do redakcji Portalu, nawiązać współpracę biznesową itp. w zgodzie z art.6 Rozporządzenia.

Dodatkowo na Portalu są pozyskiwane i przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia, z którego korzystasz podczas korzystania z naszej strony internetowej, takie jak adres IP. Informacje są przetwarzane w celach technicznych związanych z poprawnością działania niektórych podstron oraz statystycznych związanych z oglądalnością na Portalu.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych

Portal może przetwarzać dane osobowe użytkowników strony internetowej w innych celach (np. przekazywania informacji handlowej i działań marketingowych swoich lub swoich parterów) tylko po uzyskaniu osobnych zgód od użytkownika. Należy pamiętać, że wyrażenie takiej zgody przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne.

Zasady podania danych osobowych

Podanie danych osobowych, o które będziesz proszony przy okazji aktywności w Portalu jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach (np. zapytań do redakcji) niezbędne do dalszej realizacji usługi. Brak wymaganych danych zablokuje realizację czynności, której wymóg podania danych dotyczył. Podanie innych danych przez użytkownika jest opcjonalne i w zależności od udzielonych zgód, zgodnie z nimi będzie przetwarzane.

Udostępnianie danych innym podmiotom

Portal nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników poza informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez dostawców narzędzi analitycznych i statystycznych (takich jak np. Google Analitics) oraz za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika lub na żądanie organów uprawnionych.

Portal może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających witrynę Portalu. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Okres przetwarzania danych

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

• jedynie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania, rozwiązania problemów, prowadzonych negocjacji lub czasu potrzebnego do załatwienia sprawy, w jakiej dane osobowe zostały powierzone,
• jeżeli dane dotyczą zawartej z Portalem umowy – nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy oraz wynikający z polskiego prawa w zakresie sprawozdawczości rachunkowej, konieczności przechowywania dokumentów oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,
• jeżeli zostały zebrane w innym celu, na które użytkownik wyraził zgodę – to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Uprawnienia użytkownika w zakresie swoich danych osobowych

Portal zapewnia użytkownikom przekazującym swoje dane osobowe realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia, w tym:

• prawo dostępu do swoich danych osobowych,
• prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
• prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
• prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
• prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z Portalem:

• drogą e-mail na adres: ochronadanych@ochrona24.info

Ochrona danych

Portal stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników witryny Portalu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Dostęp do danych osobowych podanych przez formularze kontaktowe został znacząco ograniczony. Zobowiązujemy się chronić wszelkie dane osobowe użytkowników Portalu w zgodzie z Rozporządzeniem i polskim prawem.

3. PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

• Portal korzysta z plików cookies;
• pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki zapisane przez serwer administratora na komputerze użytkownika odwiedzającego Portal pozwalające zidentyfikować użytkownika przy ponownym odwiedzeniu Portalu;
• pliki cookies nie są jednak wykorzystywane do ustalania tożsamości lub zbierania danych osobowych o poszczególnych użytkownikach oraz nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym i nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego;
• użytkownik ma możliwość wyłączenia na swoim komputerze w przeglądarce internetowej plików cookies; może to jednak spowodować brak pełnej funkcjonalności Portalu;
• szczegóły na temat plików cookies można znaleźć w Polityce cookies.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Polityce prywatności nie podlegają:

• jawne dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika na Portalu np. w treści komentarza lub opinii, bo są widoczne dla wszystkich odwiedzających stronę, na której zostały zamieszczone; Portal nie ma możliwości zabezpieczenia tych danych przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane mogą wykorzystać do przesłania nieokreślonych informacji;
• inne formularze, to jest formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na Portalu i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Portal;
• serwisy zewnętrzne nienależące do Portalu, których linki lub dane kontaktowe są podane w Portalu; Portal zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych;
• usługi świadczone przez podmioty trzecie za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Portalu.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie do zawartości Portalu są w całości zastrzeżone przez Wydawcę Portalu. Kopiowanie, wykorzystywanie, archiwizowanie i udostępnianie jakichkolwiek materiałów bez pisemnej zgody Wydawcy Portalu jest zabronione.

Kontakt do Wydawcy Portalu: b.grduszak@ochrona24.info

Zmiana polityki prywatności

Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. O zmianach polityki prywatności, Wydawca Portalu będzie informować na stronie Portalu. Każdego użytkownika Portalu obowiązuje aktualna polityka prywatności.

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do polityki prywatności, Portal prosi o kontakt na adres e-mail: ochronadanych@ochrona24.info

Ostatnio dodane