Zespół OCHRONA24.info | OCHRONA24.info

Zespół OCHRONA24.info

Bartosz Grduszak

Bartosz Grduszak

Redaktor Naczelny b.grduszak@ochrona24.info

Ukończył studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w specjalnościach Bezpieczeństwo Osób, Obiektów i Mienia oraz Psychologia w Zarządzaniu Bezpieczeństwem. Koordynator ds. Bezpieczeństwa. Biegły Sądowy w zakresie ochrony fizycznej i bezpieczeństwa imprez masowych oraz bezpieczeństwa tłumów. Praktyk branży ochrony i bezpieczeństwa z wieloletnim doświadczeniem.

Barbara Lepioszka

Barbara Lepioszka

Zastępca Redaktora Naczelnego b.lepioszka@ochrona24.info

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Mediator i kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej. Na co dzień pracuje w kancelarii adwokackiej. Czynnie zajmuje się branżą ochrony - w szczególności bezpieczeństwem imprez masowych.

Rafał Dolewski

Rafał Dolewski

Redaktor serwisu r.dolewski@ochrona24.info

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej. Absolwent wyższej szkoły bankowej na wydziale zarządzania. Z branżą ochrony zawodowo związany od 2000 r. Inspektor ochrony przeciwpożarowej. Bloger i działacz społeczny w branży ochrony osób i mienia

Łukasz Wojtyła

Łukasz Wojtyła

Redaktor serwisu l.wojtyla@ochrona24.info

Kwalifikowany pracownik ochrony. Kierownik d.s bezpieczeństwa, członek służb porządkowych i informacyjnych. W branży ochrony nieprzerwanie od 18 lat. Obecnie od kliku lat piastuje stanowisko Kierownika Rejonu Ochrony w ogólnopolskiej agencji ochrony. Specjalizuje się w bezpieczeństwie obiektów handlowych.

Hubert Kwintal

Hubert Kwintal

Redaktor serwisu h.kwintal@ochrona24.info

Kwalifikowany Pracownik Ochrony. Dwanaście lat stażu w Polsce i za granicą. Instruktor kursów na KPOF i członków służb organizatora imprez masowych.