24 marca, 2023

OCHRONA24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i reportaże specjalne ochrony. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Niemcy odrzucają polskie żądanie reparacji wojennych za II wojnę światową

1,3 bln euro. Tyle Polska domaga się od Niemiec za straty i szkody poniesione przez kraj w czasie II wojny światowej. Jednak we wtorek 3 stycznia polskie MSZ poinformowało, że rząd niemiecki formalnie odrzucił ich wniosek.

Jak czytamy w komunikacie resortu, „dla rządu niemieckiego sprawa reparacji i odszkodowań za szkody wojenne jest zamknięta i rząd niemiecki nie chce w tej sprawie rozpoczynać negocjacji”.

Serwis informacyjny niemieckiego MSZ potwierdził Agence France-Presse (AFP), że rząd centralny „odpowiedział na polską notę ​​werbalną 3 października 2022 r.”, zaznaczając jednocześnie, że nie może ona zostać rozpowszechniona publicznie. (…) (a) Treść listów dyplomatycznych”.

W najbliższy wtorek polska dyplomacja postanowiła skierować sprawę do Organizacji Narodów Zjednoczonych, prosząc jej wysokich przedstawicieli o „współpracę i wsparcie Polski w uzyskaniu odszkodowań za szkody wyrządzone przez okupację niemiecką i okupację w latach 1939-1945”. .

Zdjęcie wykonane we wrześniu 1939 r., gdy armia niemiecka, wspomagana przez sześć dywizji pancernych i ponad milion żołnierzy niemieckich, wkroczyła do Polski po inwazji na kraj 1 września. © AFP

„Moralny obowiązek”

Berlin powołuje się na argument, że Polska zrezygnowała z reparacji wojennych w 1953 r. i kilkakrotnie potwierdzała rezygnację z tych reparacji. Niemiecki rząd przedstawił ten sam argument w odpowiedzi na wcześniejsze greckie roszczenia odszkodowawcze. Jednak rządzący polscy nacjonalistyczni konserwatyści kwestionują ważność porozumienia z 1953 r., zarzucając Warszawie działanie pod presją Związku Radzieckiego.

Już podczas wizyty w Warszawie na początku października niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbach zaznaczyła, że ​​„z punktu widzenia (niemieckiego) rządu federalnego sprawa reparacji jest (zamknięta)”. Obiecał, że jego kraj przyjmie „swoją historyczną odpowiedzialność”.

Według opublikowanego na początku września raportu o stratach Polaków w czasie II wojny światowej około 2,1 miliona obywateli polskich zostało deportowanych do pracy w nazistowskich Niemczech, a każdy z nich pracował tam średnio dwa lata i dziewięć miesięcy.

Raport stwierdza również, że w wyniku wojny, nalotów na ludność i przetrzymywania w obozach koncentracyjnych 590 000 obywateli polskich zostało kalekami. W latach 1939-1945 Polska straciła 50% prawników, 40% lekarzy i 35% profesorów uniwersyteckich.

Natomiast straty materialne oszacowano na 800 miliardów złotych, czyli równowartość 170 miliardów dolarów. Straty i szkody związane z dobrami kulturalnymi i artystycznymi szacuje się na 4 miliardy dolarów. Straty w sektorze bankowym oszacowano na 18,9 mld USD, aw sektorze ubezpieczeniowym na 7,3 mld USD.

Od dojścia do władzy w Polsce w 2015 r. rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) nie przestaje bronić kwestii reparacji wojennych za II wojnę światową, podkreślając, że Niemcy mają „moralny obowiązek” w tej sprawie.

AFP

READ  Historia Polski i jej koszulek na mundialach