19 maja, 2024

OCHRONA24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i reportaże specjalne ochrony. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Niemcy odrzucają polskie żądanie reparacji wojennych za II wojnę światową

Niemcy odrzucają polskie żądanie reparacji wojennych za II wojnę światową

1,3 bln euro. Tyle Polska domaga się od Niemiec za straty i szkody poniesione przez kraj w czasie II wojny światowej. Jednak we wtorek 3 stycznia polskie MSZ poinformowało, że rząd niemiecki formalnie odrzucił ich wniosek.

Jak czytamy w komunikacie resortu, „dla rządu niemieckiego sprawa reparacji i odszkodowań za szkody wojenne jest zamknięta i rząd niemiecki nie chce w tej sprawie rozpoczynać negocjacji”.

Serwis informacyjny niemieckiego MSZ potwierdził Agence France-Presse (AFP), że rząd centralny „odpowiedział na polską notę ​​werbalną 3 października 2022 r.”, zaznaczając jednocześnie, że nie może ona zostać rozpowszechniona publicznie. (…) (a) Treść listów dyplomatycznych”.

W najbliższy wtorek polska dyplomacja postanowiła skierować sprawę do Organizacji Narodów Zjednoczonych, prosząc jej wysokich przedstawicieli o „współpracę i wsparcie Polski w uzyskaniu odszkodowań za szkody wyrządzone przez okupację niemiecką i okupację w latach 1939-1945”. .

Zdjęcie wykonane we wrześniu 1939 r., gdy armia niemiecka, wspomagana przez sześć dywizji pancernych i ponad milion żołnierzy niemieckich, wkroczyła do Polski po inwazji na kraj 1 września. © AFP

„Moralny obowiązek”

Berlin powołuje się na argument, że Polska zrezygnowała z reparacji wojennych w 1953 r. i kilkakrotnie potwierdzała rezygnację z tych reparacji. Niemiecki rząd przedstawił ten sam argument w odpowiedzi na wcześniejsze greckie roszczenia odszkodowawcze. Jednak rządzący polscy nacjonalistyczni konserwatyści kwestionują ważność porozumienia z 1953 r., zarzucając Warszawie działanie pod presją Związku Radzieckiego.

Już podczas wizyty w Warszawie na początku października niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbach zaznaczyła, że ​​„z punktu widzenia (niemieckiego) rządu federalnego sprawa reparacji jest (zamknięta)”. Obiecał, że jego kraj przyjmie „swoją historyczną odpowiedzialność”.

Według opublikowanego na początku września raportu o stratach Polaków w czasie II wojny światowej około 2,1 miliona obywateli polskich zostało deportowanych do pracy w nazistowskich Niemczech, a każdy z nich pracował tam średnio dwa lata i dziewięć miesięcy.

READ  Dlaczego Cordois nie zagrał dziś w Belgii przeciwko Polsce

Raport stwierdza również, że w wyniku wojny, nalotów na ludność i przetrzymywania w obozach koncentracyjnych 590 000 obywateli polskich zostało kalekami. W latach 1939-1945 Polska straciła 50% prawników, 40% lekarzy i 35% profesorów uniwersyteckich.

Natomiast straty materialne oszacowano na 800 miliardów złotych, czyli równowartość 170 miliardów dolarów. Straty i szkody związane z dobrami kulturalnymi i artystycznymi szacuje się na 4 miliardy dolarów. Straty w sektorze bankowym oszacowano na 18,9 mld USD, aw sektorze ubezpieczeniowym na 7,3 mld USD.

Od dojścia do władzy w Polsce w 2015 r. rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) nie przestaje bronić kwestii reparacji wojennych za II wojnę światową, podkreślając, że Niemcy mają „moralny obowiązek” w tej sprawie.

AFP