19 czerwca, 2024

OCHRONA24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i reportaże specjalne ochrony. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

KE obiecuje zrobić „wszystko, co konieczne” w celu ochrony praworządności w Polsce

EFE / EPA / YVES Herman / Basen

Strasburg (Francja), 15 września (EFE) W Polsce w Brukseli przez wiele lat odbywał się Open Cup za łamanie wartości społecznych.
„Komisja jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich dostępnych jej narzędzi, aby utrzymać praworządność oraz szybko i skutecznie reagować na każdą sprawę, która jej nie przestrzega” – oświadczył przewodniczący w dyskusji sytuacyjnej. Wolność prasy w Polsce na sesji zamykającej Parlament Europejski w Strasburgu.
7 marca Komisja Europejska zwróciła się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) o nałożenie na Polskę kar pieniężnych za niezapewnienie niezawisłości sędziów z powodu niewykonania przez Warszawę nakazu Sądu Socjalnego, który wzywał Sąd Najwyższy do zawieszenia postępowania dyscyplinarnego , umożliwiając każdemu sędziemu w kraju zawieszenie w niektórych przypadkach zgodnie z jego celem.
Podobnie Bruksela zdecydowała się otworzyć w Warszawie naruszenie procedury za niepodjęcie kroków niezbędnych do wykonania wyroku TSUE z 15 lipca, który uznał system sądownictwa w Polsce za sprzeczny z prawem europejskim.
W tym sensie, powiedział Reinders, „pogorszenie rządów prawa” w Polsce nadal stanowi „głęboką troskę” Komisji Europejskiej.
„Szczególne zaniepokojenie budzi zaangażowanie polskich władz w podważanie niezależności polskiego sądownictwa”.
Jednym z ponawianych przez eurodeputowanych w debacie postulatów było, aby udostępnienie środków na wykup zgodnie z orzeczeniami TSUE: „Dostęp do finansowania musi być warunkiem przestrzegania przepisów prawa” – bronił socjalistyczny eurodeputowany Juan Fernando. Lopez-Aguilar.
Reinders podkreślali, że projekty oceniane są na podstawie konkretnych rekomendacji, jakie Bruksela kieruje do każdego kraju, ale Komisja Europejska obiecała uwzględnić te kwestie podczas przeglądu, ponieważ jest to „absolutnie pewny” dialog między instytucjami na temat praworządności .
Przypomniał: „To, że państwo członkowskie nie zgadza się z Komisją, jest zgodne z prawem, ale po objęciu władzy przez TSUE stanowczą decyzję muszą podjąć wszystkie organy we wszystkich państwach członkowskich”.
Podobnie dyskutowali o nowej polskiej ustawie o mediach audiowizualnych, zwanej „Ustawą TVN”, która od czasu jej opublikowania jest szeroko krytykowana, ponieważ planuje zakazać wszystkich mediów w kraju europejskim, które nie mają rezydenta. Region gospodarczy (m.in. Unia Europejska, Norwegia, Islandia i Liechtenstein).
W związku z tym wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jurov przypomniała, że ​​Senat RP odrzucił ją 9 września, ale jeśli zostanie przyjęta, Komisja oceni, czy jest zgodna z prawem europejskim, a przede wszystkim z wolnością mediów.
Jurov przypomniał, że nowa ustawa o wolności mediów, ogłoszona dziś przez przewodniczącą komisji Ursulę van der Leyen, ma na celu „ochronę mediów jako fundamentalnych aktorów naszej demokracji”.
„Kiedy wolność i różnorodność mediów są zagrożone, zagrożona jest także demokracja” – powiedział.

READ  Niefortunny spadek na kolanach dla Burgos i Polski