23 kwietnia, 2024

OCHRONA24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i reportaże specjalne ochrony. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Bruksela zwraca się do TSUE o ukaranie Polski za niezastosowanie się do orzeczenia

EFE / EPA / OLIVIER HOSLET / Archiwum

Bruksela, 7 września (EFE) Zaprzestanie stosowania postanowień dotyczących uprawnień izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
Podobnie Bruksela zdecydowała się otworzyć procedurę uchybienia państwom członkowskim za niepodjęcie kroków niezbędnych do wykonania wyroku TSUE z 15 lipca uznającego system dyscyplinarny sędziów w Polsce za naruszający prawo europejskie.
14 lipca TSUE uznał działania polskich sędziów przeciwko systemowi dyscyplinarnemu za niezgodne z konstytucją.
Dekretem Rosario Silva de Laporte, wiceprezes sądu, uwzględnił wszystkie wnioski Komisji Europejskiej do czasu wydania ostatecznego wyroku.
Postanowienie dotyczy funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz zawieszenia dodatkowych przepisów prawa polskiego wpływających na niezawisłość sądownictwa – przypomniał w oświadczeniu KE.
Dlatego Komisja zwróciła się dziś do TSUE o nałożenie na Polskę dziennych kar pieniężnych, podczas gdy środki podjęte przez Sąd Socjalny nie zostały w pełni wdrożone.
Tego samego 14 lipca Sąd Konstytucyjny orzekł, że środki nałożone przez Trybunał Unii Europejskiej są niezgodne z Konstytucją kraju.
Następnego dnia TSUE orzekł, że nowy system dyscyplinarny nałożony na polskich sędziów jest niezgodny z prawem unijnym.
W związku z tym Bruksela podjęła dziś decyzję o wystosowaniu wezwania do usunięcia uchybienia, pierwszego kroku w procesie naruszeń społecznych, ponieważ Polska „nie podjęła wszystkich niezbędnych kroków, aby w pełni zastosować się do wyroku” 15 lipca.
Już 20 lipca Komisja zwróciła się do radykalnego konserwatywnego rządu Polski o wyjaśnienie przed połową sierpnia, czy jest przygotowany do zastosowania się do najnowszych rezolucji europejskiego wymiaru sprawiedliwości wbrew jego kontrowersyjnej reformie sądownictwa. W przeciwnym razie, jak zaznaczył, zażądałby nałożenia sankcji finansowych, o co dziś prosił.
„Komisarz Didier Reinders jako komisarz sprawiedliwości postanowił upoważnić Polskę do podejmowania działań zgodnie z wyrokiem i nakazem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości” – wyjaśnił wiceprezes ds. papierów wartościowych. I przejrzystość administratora społeczności Vera Jurovi podczas konferencji prasowej.
„Wysłano pismo do polskiego rządu z prośbą o zapewnienie pełnej zgodności z nakazem TSUE z 14 lipca i orzeczeniem sądu następnego dnia, wyjaśniając kroki, jakie podejmie w tym celu” – powiedział.
Konflikt między Brukselą a Warszawą toczy się wokół systemu dyscyplinarnego nałożonego na polskich sędziów oraz utworzonej w 2017 r. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, której celem jest ukaranie każdego sędziego kraju według jego kryteriów, a w niektórych przypadkach zawieszenie go.

READ  Meksyk-Polska: jedność w czasie wojny