23 kwietnia, 2024

OCHRONA24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i reportaże specjalne ochrony. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Bruksela pozwała Polskę przed europejskie sądy za przedkładanie prawa krajowego nad europejskie |  Międzynarodowy

Bruksela pozwała Polskę przed europejskie sądy za przedkładanie prawa krajowego nad europejskie | Międzynarodowy

Prezydent RP Atrzej Duda i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula van der Leyen w lutym 2022 r. w Brukseli.DPA za pośrednictwem Europa Press (DPA za pośrednictwem Europa Press)

Między Brukselą a Polską szykuje się nowy konflikt sądowy. Komisja Europejska pozywa polski rząd przed sądami europejskimi w związku z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że prawo krajowe ma pierwszeństwo przed umowami społecznymi. Lista konfliktów w sądach między administratorem Ursuli van der Leyen a ultrakonserwatywnym Mateuszem Morawieckim o niezawisłość wymiaru sprawiedliwości jest już długa i zazwyczaj kończy się wyrokami skazującymi przeciwko interesom Warszawy. Podczas gdy w ostatnich miesiącach obie strony zbliżyły się do swoich stanowisk po inwazji na Ukrainę – obie stolice zachowują bardziej wyrównaną pozycję – i planu odbudowy po pandemii, posunięcie to ponownie powoduje napięcie w stosunkach.

W 2021 roku ten nowy konflikt zaczął się kształtować w wyniku dwóch orzeczeń polskiego Trybunału Konstytucyjnego w lipcu i październiku. Oba wyroki zakwestionowały UE, stwierdzając, że polskie prawo ma pierwszeństwo przed umowami społecznymi i orzeczeniami sądów luksemburskich. W rezultacie Komisja wszczęła przeciwko Polsce nowe postępowanie regulacyjne, które zakończyło się niespełnieniem wymagań administracji Unii Europejskiej, dlatego wniosła nową sprawę, Zostało to ogłoszone w środę.

„Komisja uważa, że ​​te wyroki Trybunału Konstytucyjnego naruszają ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa Unii oraz wiążącej mocy wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” – czytamy w notatce. Przedstawione przez Brukselę. W oświadczeniu znalazło się sformułowanie, które nie z powodu swojego powtórzenia nie będzie już ciosem dla przełomu funkcjonowania państwa prawa w Polsce: „Komisja ma poważne wątpliwości co do niezależności i bezstronności Trybunału Konstytucyjnego”.

W tekście wyjaśniono, że istnieją „uzasadnione wątpliwości” co do niezależności tego sądu ze względu na sposób powołania trzech sędziów w 2015 r., „z naruszeniem podstawowych norm, które są integralną częścią ustanowienia i funkcjonowania systemu kontroli konstytucyjności”. W wyjaśnieniu czytamy dalej: „Dowodem na to są inne nieprawidłowości i uchybienia, jak choćby wybór Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. […]. Ponieważ Trybunał Konstytucyjny musi orzekać w kwestiach związanych ze stosowaniem lub interpretacją prawa Unii, Komisja uważa, że ​​niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony wcześniej ustawą na mocy art. 19 nie może zagwarantować skutecznej ochrony sądowej. Ust. 1 WT [Tratado de la Unión Europea]W obszarach podlegających prawodawstwu Unii”.

READ  Eksplozja w Polsce: co wiadomo o incydencie z rakietą i dlaczego światowi przywódcy zostali wezwani do „szczególnej ostrożności”.

Polska, obok Węgier, jest jednym z dwóch krajów Unii, w których stosowanie praworządności sprawia więcej problemów. Jedna ze spraw z Polską zakończyła się bezprecedensową sankcją: milionową grzywną dziennie do czasu wyjaśnienia sytuacji, która była przyczyną sprawy. W szczególności dotyczyło to utworzenia Izby Dyscyplinarnej w polskim Sądzie Najwyższym odpowiedzialnej za karanie sędziów, co Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał za zamach na niezawisłość sędziów.

Usunięcie tej izby regulacyjnej jest jednym z żądań Brukseli, by zapalić zielone światło dla polskiego planu ratunkowego, który wzrośnie do 35,4 miliarda. Ostatecznie osiągnięto porozumienie, że decyzje izby będą rozpatrywane przez innego odpowiedzialnego za ponowne zatrudnianie sędziów, którzy zostali już ukarani. Główne stowarzyszenia europejskich sędziów odwołują się od decyzji jako niewystarczającej.

Dołącz do EL PAÍS, aby śledzić wszystkie wiadomości i czytać bez ograniczeń.

Rejestr

W połowie roku wyborczego, po nieudanej pierwszej próbie rozwiązania sporu o Sąd Najwyższy, ultrakonserwatywny rząd PiS zaproponował m.in. reformę Sądu Najwyższego. Przenosi władzę permisywizmu z sędziów na Naczelny Sąd Administracyjny. Rząd odbywał się w parlamencie przy wsparciu partii opozycyjnych. Prezydent Andrzej Duda ma ostatnie słowo i może zatwierdzić, zawetować lub skierować nową ustawę do Trybunału Konstytucyjnego do rozpatrzenia. W miniony piątek wybrał trzecią opcję. Teraz rozporządzenie, które mogłoby otworzyć fundusz europejski, jest w rękach sądu, którego niezawisłość kwestionuje Komisja.

Śledź wszystkie międzynarodowe informacje Facebook I Świergotlub wewnątrz Nasz cotygodniowy biuletyn.