Łukasz Wojtyła

Łukasz Wojtyła

Kwalifikowany pracownik ochrony. Kierownik d.s bezpieczeństwa, członek służb porządkowych i informacyjnych. W branży ochrony nieprzerwanie od 18 lat. Obecnie od kliku lat piastuje stanowisko Kierownika Rejonu Ochrony w ogólnopolskiej agencji ochrony. Specjalizuje się w bezpieczeństwie obiektów handlowych.