Żandarmi zajmą się ochroną VIP-ów podczas szczytu COP24

Żandarmi zajmą się ochroną VIP-ów na czas szczytu COP24

Żandarmi zajmą się ochroną VIP-ów na czas szczytu COP24

W grudniu Polska po raz trzeci będzie gospodarzem szczytu klimatycznego. COP24, czyli 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, odbędzie się w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach. W związku z organizacją wydarzenia MSWiA przedstawiło projekt Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, z którego wynika, że Żandarmi pomogą funkcjonariuszom SOP w ochronie VIP-ów podczas szczytu klimatycznego.

Projekt Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Służbie Ochrony Państwa wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa przez Służbę Ochrony Państwa ochrony osób posiadających status głowy państwa, szefa rządu oraz ich zastępców, przewodniczącego parlamentu lub izby parlamentu lub ministra spraw zagranicznych, wchodzących w skład delegacji państw obcych przebywających na terytorium RP oraz innych osób, którym ze względu na dobro państwa przysługuje taka ochrona, w związku z organizacją konferencji COP24.

– W związku z możliwym wystąpieniem zagrożenia realizacji zadań, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit c i d ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, na terenie województwa małopolskiego i śląskiego podczas organizacji i trwania 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24), 14. sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP14) oraz wznowionej pierwszej sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Porozumienia Paryskiego (CMA1.3) żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą pomocy Służbie Ochrony Państwa w okresie od dnia 2 grudnia 2018 r. do dnia 6 grudnia 2018 r. – czytamy w projekcie Zarządzenia.

MSWiA uważa, że siły będące w dyspozycji SOP mogą okazać się niewystarczające do zapewnienia ochrony wszystkim zaproszonym VIP-om.

Żołnierze ŻW mają pomóc SOP-owcom w zakresie kierowania pojazdami służbowymi oraz realizacji zadań dotyczących ochrony bezpośredniej, przy wykorzystaniu środków technicznych będących na wyposażeniu Żandarmerii Wojskowej.

Podstawą prawną zarządzenia jest art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o Służbie Ochrony Państwa, zgodnie z którym w przypadku zagrożenia realizacji zadań ustawowych Służby Ochrony Państwa, jeżeli siły SOP są niewystarczające lub mogą okazać się niewystarczające do wykonywania swoich zadań, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej, może zarządzić użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy SOP. W takim przypadku żołnierzom Żandarmerii Wojskowej przysługują, w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań, wobec wszystkich osób uprawnienia funkcjonariuszy SOP określone w art. 21 i art. 37 ustawy o Służbie Ochrony Państwa. Korzystanie z tych uprawnień następuje na zasadach i w trybie określonych dla funkcjonariuszy SOP.

Projekt zarządzenia ma na celu zapewnienie niezbędnego zabezpieczenia prawnego dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w zakresie wsparcia działań funkcjonariuszy SOP, ukierunkowanych na ochronę osób najwyższej rangi biorących udział w planowanym przedsięwzięciu.

Zarządzenie wejdzie w życie z dniem 2 grudnia 2018 roku.

Czytaj również: Wojsko pomoże Policji na ulicy w związku z COP24

 

/MSWiA, fot. archiwum ŻW

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o