Trwają prace nad ustawą o Straży Kolejowej. MSWiA analizuje zgłoszone uwagi

Trwają prace nad ustawą o Straży Kolejowej. MSWiA analizuje zgłoszone uwagi

Opracowywany w 2016 roku w MSWiA projekt ustawy o Straży Kolejowej, który przewiduje przekształcenie Straży Ochrony Kolei w jednolitą umundurowaną i uzbrojoną formację, został w grudniu 2017 roku ponownie skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów – pisze, w odpowiedzi do naszej redakcji, Departament Bezpieczeństwa MSWiA.

22 kwietnia br. nasza redakcja skierowała do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z zapytaniem o to, na jakim aktualnie etapie są prace nad projektem ustawy o Straży Kolejowej. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo od Z-cy Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa MSWiA, Pani Beaty Koniecznej-Drzewieckiej.

Projekt ustawy, oznaczony numerem KRM 10-51-16, został umieszczony w porządku obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów wyznaczonym na dzień 04.01.2018r., jednak decyzją Prezesa Rady Ministrów został w dn. 03.01.2018r. zdjęty z porządku posiedzenia

– informuje, w odpowiedzi na nasz wniosek, Z-ca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa MSWiA, Beata Konieczna-Drzewiecka.

Z uzyskanego od MSWiA pisma wiemy, że uwagi do projektu ustawy o Straży Kolejowej zgłosili: Minister Spraw Zagranicznych, Minister Sprawiedliwości, Minister Edukacji Narodowej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Cyfryzacji.

Dodatkowo Minister Finansów przedstawił stanowisko, iż przyjęcie rozwiązań określonych projektem ustawy skutkować będzie koniecznością zmian w przyjętym przez Radę Ministrów programie wieloletnim pn. Pomoc w zakresie finansowania zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku.

Uwagi do projektu ustawy przedstawiła również Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, a w dn. 02.02.2018r. wpłynęły uwagi Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Macieja Wąsika.

Uwagi powielają się z wątpliwościami zgłoszonymi na wcześniejszym etapie

Według MSWiA przedstawione uwagi, mimo podejmowanych prób uzgodnienia, w części powielają wątpliwości zgłaszane już na wcześniejszych etapach konsultacji projektowanej ustawy o Straży Kolejowej, w tym co do zakresu uprawnień, którymi miałby się posługiwać, na podstawie projektowanych przepisów, funkcjonariusz nowej formacji, przetwarzania gromadzonych przez Straż Kolejową danych osobowych, katalogu przestępstw i wykroczeń, do których wykrywania i rozpoznawania uprawniona będzie Straż Kolejowa oraz powielania uprawnień w zakresie rozpoznawania i wykrywania przestępstw i wykroczeń na obszarze kolejowym z ustawowymi zadaniami wykonywanymi przez Policję.

Ponadto uwagi do projektu ustawy przedstawione przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w znacznym stopniu odnoszą się do przewidzianych w nim rozwiązań dotyczących uprawnień emerytalnych przyszłych funkcjonariuszy Straży Kolejowej oraz skutków finansowania projektowanej regulacji w tym zakresie.

Zgodnie z aktualną wersją projektu w latach 2018-2027 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy wynosi 2.619,7 mln zł. Zgodnie z szacunkami przedstawionymi w ocenie skutków regulacji przekazanej do rozpatrzenia Stałemu Komitetowi Rady Ministrów w grudniu 2017 roku, wydatki na wynagrodzenia w jednym roku obowiązywania ustawy wynosić będą 135.451.080 zł, natomiast wydatki z tytułu świadczeń emerytalnych, rent inwalidzkich, rent rodzinnych zasiłków pogrzebowych oraz kosztów operacyjnych Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, oszacowane na podstawie danych przekazanych przez Służbę Ochrony Kolei oraz przy współpracy z Zakładem Emerytalno-Rentowym MSWiA, w 2018 roku miałyby wynieść 26.597.175 zł. Szczegółowe wyliczenie kosztów wdrożenia projektowanych przepisów zostało przedstawione w projekcie ustawy skierowanym do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Obecnie prowadzona jest analiza zgłoszonych uwag

– poinformowała przedstawicielka MSWiA, Beata Konieczna-Drzewiecka.

NIK: Ochrona i bezpieczeństwo przewozów kolejowych wymaga poprawy

 

/ŁW, foto: wikipedia.pl/włodi

5 thoughts on “Trwają prace nad ustawą o Straży Kolejowej. MSWiA analizuje zgłoszone uwagi”

  1. Jak każdy wie chodzi o pieniądze….
    Widzę, że strona ochrona24 coś na nasz temat wie i informuję. Gdyby chciało MSWiA SOK mieć to by dawno przeszło do finału.
    Cienko to widzę…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.