Straż Graniczna: Ivor przeszedł na emeryturę. Państwowej “michy” jednak nie dostanie

Po siedmiu latach służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej pies o imieniu Ivor odszedł na zasłużoną emeryturę. Fot. WMOSG

Po siedmiu latach służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej pies o imieniu Ivor odszedł na zasłużoną emeryturę. Fot. WMOSG

Po siedmiu latach służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej pies o imieniu Ivor odszedł na zasłużoną emeryturę. Opiekun czworonoga nie otrzyma jednak żadnego wsparcia finansowego dla zapewnienia godnego funkcjonowania psa po wycofaniu go ze służby, bowiem w dalszym ciągu brak jest podstawy prawnej do wypłaty takich środków. Rozwiązaniem ma być nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt.

Ivor odszedł na zasłużoną emeryturę

Czworonożny funkcjonariusz – Ivor – od maja 2012 roku wspólnie ze swoim przewodnikiem chor. szt. SG Rafałem Lewandowskim realizował zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej. – Dał się poznać nie tylko jako bardzo dobry pies służbowy o specjalności tropiącej, ale  przede wszystkim jako prawdziwy przyjaciel – mówi kpt. Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

– Wielokrotnie towarzyszył funkcjonariuszom z placówki w działaniach mających na celu promowanie Straży Granicznej oraz współpracę z ludnością pogranicza. Jego usposobienie, nienaganne posłuszeństwo i duża cierpliwość najbardziej widoczne były w trakcie spotkań z dziećmi – podkreśa rzecznik prasowa WMOSG.

Ivor pomógł pogranicznikom w zatrzymaniu sprawców wielu przestępstw i wykroczeń. Uczestniczył w poszukiwaniu osób, które nielegalnie przekroczyły granicę wbrew przepisom oraz weszły na pas drogi granicznej. Wraz z przewodnikiem wspierał czynności służbowe prowadzone przez KPP w Gołdapi, Węgorzewie i Giżycku.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Baniach Mazurskich podziękowali Ivorowi za dotychczasową wspólną służbę, a podopiecznemu wręczyli smakołyki.

Opiekun Ivor’a nie otrzyma jednak żadnego wsparcia finansowego dla zapewnienia godnego funkcjonowania psa po wycofaniu go ze służby, bowiem w dalszym ciągu brak jest podstawy prawnej do wypłaty takich środków.

“Zieloni” chcieliby wspierać, ale przepisy nie pozwalają

O zmianę przepisów walczą przede wszystkim związkowcy pograniczników. – Chcielibyśmy dostawać niewielki dodatek w wysokości 100-150 złotych miesięcznie na utrzymanie takiego “psiego emeryta” i ewentualny zwrot kosztów leczenia – mówi nam Robert Lis, Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale SG.

Rzecznik prasowa Komendanta Głównego Straży Granicznej, por. Agnieszka Golias przyznała, że świadczenia dla psich emerytów są uzasadnione. Z przykrością zauważyła jednak, że Komendant Główny Straży Granicznej w kwestiach finansowych musi działać w oparciu o ustawę o finansach publicznych i ustawę o Straży Granicznej.

– Zapisy obu tych ustaw były dokładnie analizowane i nie dają mu podstawy prawnej do wypłaty takich środków (ani w ramach rezerw ogólnych, ani rezerwy celowej,  ani Funduszu Wsparcia SG). Rozwiązaniem będzie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, której poselski projekt jest w tej chwili procedowany – podkreśliła w odpowiedzi na zapytanie portalu ochrona24.info.

MSWiA pozytywnie ocenia zaproponowane zmiany w prawie

Kilka tygodni temu wiceminister Jarosław Zieliński, w odpowiedzi na interpelację posła Marka Wójcika, zapewnił, że “formacje podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji starają się zapewnić jak najlepsze warunki psom po wycofaniu ze służby, dlatego też w pierwszej kolejności trafiają one pod opiekę dotychczasowych opiekunów”.

Wiceminister przypomniał wówczas, że poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw jest na etapie prac parlamentarnych, a służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji pozytywnie oceniają zawarty w nim art. 18a w brzmieniu: “opiekunowi zwierzęcia wykorzystywanego do celów specjalnych, które na mocy decyzji właściwego organu zostało wycofane ze służby, przysługuje miesięczne świadczenie na jego utrzymanie, wypłacane do czasu zgonu zwierzęcia. Minister właściwy do spraw administracji publicznej i spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi w drodze rozporządzenia wysokości świadczenia oraz zasady jego wypłacania”.

Zieliński zauważył również, że “w przypadku uchwalenia przez parlament RP projektowanych przepisów prawa należałoby przyjąć jednolite rozwiązanie dla wszystkich krajowych formacji mundurowych posiadających zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych, aby zapewnić im godne funkcjonowanie po wycofaniu ze służby”.

Czytaj również: Czworonożna funkcjonariuszka Straży Granicznej najlepsza w wyszukiwaniu materiałów wybuchowych

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 

Źródło: ochrona24.info, WMOSG

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Ostatnio dodane