Służba Więzienna: W jednostkach penitencjarnych nie ma wakacji

Każdego dnia w jednostkach penitencjarnych na terenie całej Polski do pracy wychodzi ponad 37 tys. więźniów. Fot. SW

Każdego dnia w jednostkach penitencjarnych na terenie całej Polski do pracy wychodzi ponad 37 tys. więźniów. Fot. SW

W jednostkach penitencjarnych nie ma wakacji. Osadzeni pracują, szkolą się i uczestniczą w różnych programach readaptacji społecznej. Bez przerwy.

Resocjalizacja przez pracę

Codziennie w jednostkach penitencjarnych całej Polski do pracy wychodzi 37 119 więźniów. Pracują odpłatnie i społecznie. Dzięki zatrudnieniu zdobywają nowe umiejętności, rozwijają swoje kwalifikacje zawodowe, uczą się odpowiedzialności, systematyczności oraz pracy w grupie.

Praca zapobiega bezczynności, demoralizacji, przyczynia się do rozwoju poczucia własnej wartości oraz szacunku do siebie i drugiego człowieka. Skazany, który pracuje, nie stoi w miejscu, ale rozwija się. Wyrabia nawyk samodyscypliny, buduje motywację wewnętrzną, przełamuje ograniczenia i poznaje swoje możliwości.

W Zakładzie Karnym w Potulicach w hali produkcyjnej zajmującej się produkcją mebli zatrudnionych jest 160 osadzonych, natomiast w Zakładzie Karnym w Iławie, również w branży meblarskiej, zatrudnionych jest 108 więźniów.

– Praca daje mi możliwość wykazania się jako ojciec. Wakacje to, czas kiedy przyda się więcej pieniędzy, zwłaszcza moim dzieciom, które w tym roku pojadą na obóz – mówi skazany Krzysztof Z.

Praca jest jedną z najskuteczniejszych metod resocjalizacji. Zatrudnienie osadzonych niesie mnóstwo korzyści zarówno dla pracodawców, jak i skazanych oraz ich rodzin. To najlepszy i najskuteczniejszy sposób aktywizacji skazanych. Dla niektórych z nich to pierwsza w życiu praca, a co za tym idzie zupełnie nowe doświadczenia: codziennie rano trzeba szykować się do wyjścia, pracować przez określoną liczbę godzin i być rozliczanym z powierzonych mu zadań.

Czas na zdobycie zawodu

Tylko czerwcu i w lipcu 440 osadzonych uczestniczyło w 37 szkoleniach zawodowych w ramach unijnego programu PO WER. Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” jest realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W 84,28 proc. zostanie sfinansowany ze środków unijnych (EFS).

Spawacz, kucharz-kelner, elektryk, opiekun osób starszych, monter, murarz czy krawcowa – to zawody i umiejętności, które zwiększają szanse skazanych na zatrudnienie i zarobkowanie. Są pożądane na rynku pracy i mogą pomóc tym, którzy po odbyciu kary będą chcieli zmienić swoje życie. Szkolenia to okazja zdobycia umiejętności zawodowych przez skazanych, spośród których wielu posiada jedynie wykształcenie podstawowe bądź nigdy nie pracowało.

Podczas odbywania kary skazani nie tylko nabywają atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowych, które pozwolą im prawidłowo funkcjonować w środowisku otwartym, ale także umiejętności społecznych, takich jak zdolność racjonalnego gospodarowania czasem, autoprezentacji, radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Poznają sposoby poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą, itp. Każde szkolenie obejmuje kurs teoretyczny i praktyczny, aktywizację zawodową oraz naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Umiejętności nie tylko zawodowe

Służba Więzienna umożliwia skazanym nie tylko rozwój zawodowy, ale i zmianę postaw. Więźniowie uczą się korygowania agresywnych zachowań, uczestnicząc w programach ART i Duluth. W czerwcu i lipcu brało w nich udział 1 251 osadzonych.

– Znaczące miejsce w resocjalizacji zajmują programy readaptacji społecznej, które pomagają osobom pozbawionym wolności niwelować stwierdzone u nich deficyty  mówi psycholog z Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce. Służba Więzienna kładzie duży nacisk na jakość prowadzonych programów i stale poszerza ich bazę. Wielu skazanych chce współpracować w swoim procesie resocjalizacji i bierze udział w różnego typu programach prowadzonych przez psychologów i wychowawców.

Dla bezpieczeństwa na drodze

Od poczatku wakacji odnotowano w Polsce ponad 3000 wypadków komunikacyjnych, w tym ponad 370 ze skutkiem śmiertelnym. Policjanci zatrzymali ok. 10 000 pijanych kierowców. Wielu z nich trafiło do więzień. Przykładem programu resocjalizacyjnego  skierowanego do kierowców odbywających karę pozbawienia wolności w związku z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego jest psychokorekcyjny program HIOB, przeznaczony dla skazanych z art. 178a Kodeksu karnego. Jego celem jest przekazanie wiedzy o wpływie alkoholu na organizm i zachowanie uczestnika ruchu drogowego, o konsekwencjach prawnych prowadzenia pod wpływem alkoholu, alternatywnych sposobach radzenia sobie po spożyciu alkoholu, autodiagnoza, wzbudzenie emocji i skłonienie do autorefleksji.

Przeciw uzależnieniom

W 48 oddziałach terapeutycznychdla skazanych uzależnionych od alkoholu i dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych, 1 825 więźniów objętych jest oddziaływaniami terapeutycznymi.

Zadaniem zespołu terapeutycznego dla skazanych uzależnionych jest przekazywanie osadzonym wiedzy na temat nałogu i towarzyszących mu mechanizmów. Taka edukacja w wielu przypadkach pomaga przełamać opory i zachęca do pracy indywidualnej. Wszystko po to, aby osadzeni wyobrazili sobie, jak może wyglądać ich życie kiedy zdecydują się na trzeźwość.

Nie wszyscy pacjenci oddziałów terapeutycznych są od początku psychicznie gotowi do terapii, niektórzy nie przyjmują choroby do wiadomości, inni są sceptyczni i wycofani. Zespół terapeutyczny wie jednak, jak pomagać i motywować osadzonych. Nadrzędnym celem leczenia jest przygotowanie skazanego do samodzielnego funkcjonowania po opuszczeniu izolacji więziennej, wyposażenie go w umiejętności poszukiwania wsparcia i pomocy, a także trening asertywności. Pacjent musi być bowiem gotowy na zmierzenie się z problemami dnia codziennego i świadomy, że nawet jeśli zdarzą się nawroty, to najważniejsze, żeby po upadku podnieść się i dalej pracować nad sobą.

Kontakt z rodziną

Podczas gdy tysiące rodziców razem ze swoimi dziećmi spędzają wakacje nad morzem czy w górach, sytuacja skazanych i ich rodzin wygląda zupełnie inaczej. Im pozostają spotkania na terenie jednostek penitencjarnych. Dlatego też Służba Więzienna prowadzi liczne programy resocjalizacyjne z zakresu integracji rodzin, by pomóc osadzonym podtrzymać, a często i naprawić ich więzi z bliskimi. Programy takie mają na celu zacieśnienie i odbudowę więzi rodzinnych poprzez stworzenie jak najlepszych, najbardziej „domowych” warunków podczas spotkań skazanych z ich rodzinami w trakcie pobytu w izolacji.

Przez ostatnie dwa miesiące w 24 programach z zakresu integracji rodzin uczestniczyło 279 osadzonych.

W Zakładzie Karnym w Dębicy 20 więźniów-ojców wzięło udział w autorskim programie resocjalizacyjnym „Ojcowie obecni – dzieci szczęśliwe”. Podczas zajęć poruszane były bardzo ważne zagadnienia ojcowskiej bliskości, miłości i odpowiedzialności w budowaniu relacji z dzieckiem.

Z kolei w Zakładzie Karnym w Krzywańcu 3 sierpnia br. zakończyła się kolejna edycja programu readaptacji społecznej „Leśna Kolonia”. Program skierowany jest do skazanych matek, które w trakcie kary nie mają możliwości systematycznego widywania się z dziećmi z uwagi na ograniczoną władzę rodzicielską, pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych lub odległość dzielącą miejsce pobytu dziecka od zakładu karnego. W trakcie kolonii kształtuje się umiejętności skazanych w zakresie samodzielności, zaradności, współpracy i ponoszenia konsekwencji swojego postępowania.

Czytaj również: Oddziałowi w Służbie Więziennej. Jak wygląda ich codzienna praca?

 

Źródło: Biuro Dyrektora Generalnego SW

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Ostatnio dodane