Funkcjonariusz oczyszczony z zarzutów wróci do służby. Prace nad projektem zmierzają w dobrym kierunku

Funkcjonariusze zwolnieni dyscyplinarnie, którzy zostali oczyszczeni z zarzutów, już wkrótce będą mogli powrócić do służby. Fot. Policja

Funkcjonariusze zwolnieni dyscyplinarnie, którzy zostali oczyszczeni z zarzutów, już wkrótce będą mogli powrócić do służby. Fot. Policja

Kolejne posiedzenie sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2185) za nami. Założenia projektu ustawy i wniesione poprawki zostały pozytywnie zaopiniowane i przyjęte przez podkomisję. To znaczy, że wszystko jest na dobrej drodze, aby funkcjonariusze zwolnieni dyscyplinarnie, którzy zostali oczyszczeni z zarzutów, mogli powrócić do służby.

W trakcie środowego posiedzenia zaprezentowane zostały stanowiska strony służbowej i rządowej. Komisja zajęła się drobnymi korektami legislacyjnymi wskazanymi przez Rząd w swoim stanowisku oraz Biuro Legislacyjne Sejmu. Naniesiono również zmiany wprowadzone wskutek wejścia w życie RODO.

Jedną ze zgłoszonych istotniejszych poprawek była propozycja wydłużenia z jednego tygodnia do dwóch tygodni, terminu wnoszenia odwołania. Wprowadzono także 12 miesięczny okres dostosowawczy od wejścia w życie ustawy. Podkomisja przyjęła kolejno 23 zgłoszone poprawki legislacyjne.

Następnie Podkomisja przegłosowała przyjęcie całości projektu zmiany ustawy o Policji (druk 2185) wraz z poprawkami. Wyznaczono przewodniczącego Podkomisji posła Jerzego Polaczka jako posła sprawozdawcę projektu ustawy w kolejnych czytaniach w Sejmie.

Czytaj też: NSZZP domaga się zmiany w ustawie o Policji. Chce równego traktowania funkcjonariuszy

Zmiany wprowadzone do przepisów ustawy o Policji pozwolą na powrót do służby, z mocy prawa, policjanta zwolnionego ze służby, jeżeli w postępowaniu dyscyplinarnym, wznowionym ze względu na to, że prowadzone przeciwko niemu o ten sam czyn postępowanie karne (skarbowe) lub wykroczeniowe, zostało zakończone prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania z powodu niepopełnienia przestępstwa (skarbowego) albo wykroczenia (skarbowego) lub braku znamion czynu zabronionego, zapadło prawomocne orzeczenie uchylające dotychczasowe orzeczenie o wydaleniu ze służby i stwierdzające uniewinnienie ukaranego lub umorzenie postępowania dyscyplinarnego.

W obecnie obowiązującej ustawie zawarty jest katalog przesłanek wznowienia postępowania dyscyplinarnego. Projekt ustawy uzupełnia ten katalog o kolejną podstawę wznowienia, która stanowi, że postępowanie dyscyplinarne można wznowić w przypadku, gdy prowadzone o ten sam czyn postępowanie karne, karne skarbowe lub w sprawach o wykroczenia zostało zakończone prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania z powodu niepopełnienia przestępstwa, przestępstwa skarbowego, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego albo z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego.

Czytaj też: Twierdził, że pobili go policjanci. Został skazany za znieważenie funkcjonariuszy

Zmianie ulegnie również 5-letni termin ograniczający prawo wniesienia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego. Po nowelizacji postępowanie dyscyplinarne będzie można wznowić w każdej sprawie w okresie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.

Jednocześnie w ustawie zostanie zapisany wyjątek stanowiący, że sprawę o wznowienie postępowania dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem o wydaleniu ze służby, będzie można wznowić w każdym czasie.

Takie rozwiązanie – według projektodawców – nie powinno skutkować nadmierną ilością wnoszonych wniosków o wznowienie, natomiast zagwarantuje policjantom możliwość dochodzenia sprawiedliwości i rehabilitacji, nawet po wielu latach, w najpoważniejszych sprawach, rzutujących na życie osobiste i zawodowe funkcjonariusza.

Podobne zasady zostaną określone również w przepisach regulujących działalność Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Więziennej.

Analogiczne uprawnienie uzyskają członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej, w przypadku śmierci funkcjonariusza zwolnionego ze służby, a następnie uniewinnionego w postępowaniu karnym lub wykroczeniowym.

Jednym z inicjatorów petycji skierowanej w tej sprawie do Senackiej Komisji Praw Człowieka i Petycji jest Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

Czytaj również: Stróże prawa obowiązkowo z nazwiskiem na mundurze

1
Dodaj komentarz

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Xxx Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Xxx
Gość
Xxx

A co z policjantami zwolnionymi administracyjnie?Takich jest wielu

Ostatnio dodane