RPO: Aresztant nie powinien być obserwowany podczas spotkań z adwokatem

Do RPO wpłynęła skarga od aresztanta, który twierdzi, że był obserwowany podczas widzeń z adwokatem. Fot. SW

Do RPO wpłynęła skarga od aresztanta, który twierdzi, że był obserwowany podczas widzeń z adwokatem. Fot. SW

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga od aresztanta, który twierdzi, że był obserwowany przez funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas spotkań z adwokatem. RPO uznał zażalenie za zasadne i w tej sprawie zwrócił się do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej, aby ten zapewnił prawidłową realizację takich widzeń.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej, który na prośbę Rzecznika Praw Obywatelskich badał skargę, poinformował, że widzenia tymczasowo aresztowanego z adwokatem odbywały się w pomieszczeniu przylegającym do dyżurki, z której istotnie funkcjonariusz przez wewnętrzne okno obserwował ich przebieg.

Prowadzenie takiej obserwacji było jednym z zaleceń ochronnych, sformułowanych wobec aresztowanego przez Służbę Więzienną w związku z incydentem zagrożenia jego bezpieczeństwa osobistego (agresja ze strony współosadzonego). Również prokurator zwrócił się do dyrektora Aresztu Śledczego o wzmożenie bezpieczeństwa osobistego aresztowanego.

Czytaj też: Osadzeni skarżą się, że widzenia z adwokatami są nadzorowane. Interwencja RPO

Rzecznik przypomniał jednak, że Kodeks karny wykonawczy (art. 215 § 1) jednoznacznie określa warunki widzenia tymczasowo aresztowanego z adwokatem – ma ono odbywać się podczas nieobecności innych osób. Wyjątek od tej reguły – polegający na realizacji widzenia w sposób wskazany przez organ dysponujący – może nastąpić tylko w 14 dni od tymczasowego aresztowania (art. 73 Kpk).

W przypadku aresztowanego mężczyzny, który złożył skargę do RPO, ten okres już upłynął. Dlatego w ocenie Rzecznika, nie było żadnych podstaw do obserwowania jego spotkań z obrońcą.

– Jeżeli w ocenie dyrekcji Aresztu Śledczego istniała potrzeba szczególnych działań, aby zapewnić osadzonemu bezpieczeństwo podczas widzeń z adwokatem, to należało znaleźć inny sposób – zgodny z obowiązującymi przepisami – podkreślił Rzecznik Praw Obywatelskich.

Czytaj również: Badanie zatrzymanego w obecności policjanta ingeruje w konstytucyjne prawo do prywatności

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o