Rafał Jankowski spotkał się z szefem MSWiA. Rozmawiali o art. 15a i nie tylko

Rafał Jankowski rozmawiał z szefem MSWiA na temat spornego art. 15a ustawy o zapoatrzeniu emerytalnym funckjonariuszy. Fot. ilustracyjne: arch. NSZZP

Rafał Jankowski rozmawiał z szefem MSWiA na temat spornego art. 15a ustawy o zapoatrzeniu emerytalnym funckjonariuszy. Fot. ilustracyjne: arch. NSZZP

W siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Rafał Jankowski spotkał się z Ministrem Joachimem Brudzińskim. Rozmowy dotyczyły prac nad realizacją postanowień porozumienia zawartego 8 listopada 2018 roku, których spełnienie ma nastąpić, zgodnie z zapisami porozumienia, w 2019 roku.

Wczoraj (1 marca) w siedzibie MSWiA reprezentujący interesy mundurowych podległych resortowi Rafał Jankowski spotkał się z Ministrem Joachimem Brudzińskim i pełnomocnikiem ministra ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Edwardem Zarembą. Rozmowy dotyczyły prac nad realizacją postanowień Porozumienia zawartego w listopadzie 2018 roku, których spełnienie ma nastąpić, zgodnie z zapisami porozumienia, w 2019 roku.

Czytaj więcej o Porozumieniu:

Jest porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

25 lat służby do emerytury

Z dniem 1 stycznia 2013 roku rząd wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

Strony Porozumienia zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana ta, zgodnie z zapisami Porozumienia, ma wejść w życie od 1 lipca 2019 roku.

Pełnopłatne nadgodziny

Kolejną kwestią, która zgodnie z Porozumieniem powinna być zrealizowana do 1 lipca 2019 roku, jest odpłatność za tzw. nadgodziny. Obecnie wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Natomiast należność za ponadwymiarowy czas służby wypłacana jest obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za godziny ponadnormatywne.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem – od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu. Dowiedzieliśmy się jednak, że związkowcy Straży Granicznej zawnioskowali już do Ministra o to, aby okres rozliczeniowy od początku skrócić do 3 miesięcy.

Czytaj więcej:

NSZZ FSG: Projekt ustawy o Straży Granicznej sprzeczny z założeniami Porozumienia

15a – zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy

Trzecią i chyba najważniejszą kwestią, o której Rafał Jankowski rozmawiał z Ministrem Joachimem Brudzińskim jest art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Sporny dziś artykuł 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, dzieli mundurowych na tych zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 i po tej dacie. W rezultacie ci młodsi stażem mają prawo do emerytury po 15 latach służby w wysokości 40 proc. wymiaru podstawy, a za każdy kolejny rok dolicza się im 2,6 proc. Do świadczenia nie wlicza się jednak okresów opłacania składek ZUS – niezależnie od tego, czy pracowali przed wstąpieniem, czy po odejściu ze służby. Taki “przywilej” przysługuje jedynie osobom zatrudnionym wcześniej.

W zamian objęci 15a otrzymali prawo do pobierania emerytury za czas pracy w “cywilu” określonej na zasadach ogólnych, ale tu pojawia się pewien problem. Równolegle istnieją bowiem dwa sprzeczne ze sobą przepisy. Z jednej strony ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy wyklucza możliwość pobierania dwóch świadczeń i wskazuje na konieczność wypłat wyższej z emerytur. Z drugiej strony art. 96 ustawy o świadczeniach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dopuszcza możliwość wypłaty emerytur cywilnych dla osób objętych spornym artykułem 15a.

Czytaj też:

NSZZP domaga się zmiany w ustawie o Policji. Chce równego traktowania funkcjonariuszy

W listopadzie 2018 roku mundurowi postulowali zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Podczas wielogodzinnych negocjacji strony ustaliły, że w tej kwestii pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak zdeklarowały wolę rozwiązania problemu do końca 2019 roku, co zapisano w Porozumieniu.

W trakcie wczorajszego spotkania pomiędzy Brudzińskim, Jankowskim i Zarębą poruszone zostały również bieżące problemy dotyczące środowiska służb mundurowych.

Jeszcze w marcu zaplanowano spotkanie zespołu roboczego w sprawie realizacji pozostałych, poza podwyżkami, postanowień Porozumienia.

Czytaj również: Policjanci chcą odszkodowań za przedmioty osobiste zniszczone podczas służby

2
Dodaj komentarz

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
GrzegorzTadeusz Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Tadeusz
Gość
Tadeusz

A co z płatności za urlopy niewykorzystane 1/22 Dotyczy którym wypłacono 1/30 .

Grzegorz
Gość
Grzegorz

Nadal w artykule mówi się ogólnikami, które są znane wszystkim od lat, a nic nie mówi się o dalszych ustaleniach w sprawie art 15a. Nadal pozwala się na dzielenie funkcjonariuszy na tych z przed lub po 1999 roku /co to ma być – lepsi i gorsi/. Nie dość, że same wprowadzenie zapisu art 15a w 2003r było oszustwem, ponieważ nie na takich zasadach się przyjmowaliśmy i nie na takie zasady godziliśmy. Jak można wprowadzać prawo wstecz a teraz na to pozwalać nie dokonując zmiany. Co to ma być nadal komuna. Teraz związkowcy na proteście ugrali coś dla siebie wprowadzając postulaty… Czytaj więcej »

Ostatnio dodane