Osadzeni mają już dostęp do unijnego serwisu internetowego. Służba Więzienna odpowiedziała na wniosek RPO

RPO dostrzega starania Służby Więziennej, aby osadzeni mieli zapewnione prawa do informacji. Fot. Pixabay.com

RPO dostrzega starania Służby Więziennej, aby osadzeni mieli zapewnione prawa do informacji. Fot. Pixabay.com

Pod koniec ubiegłego roku Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o umożliwienie osobom pozbawionym wolności korzystania z serwisów internetowych instytucji unijnych. Pismo RPO było reakcją na skargę jednego z więźniów skierowaną do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Teraz Rzecznik dostał odpowiedź, z której wynika, że strona internetowa od listopada 2018 roku jest już udostępniona osadzonym.

O sprawie informowaliśmy w ostatnich tygodniach 2018 roku. W piśmie do Dyrektora Generalnego SW w sprawie umożliwienia osobom pozbawionym wolności korzystania z serwisów internetowych instytucji unijnych RPO pisał, że dostrzega starania Służby Więziennej, aby osadzeni mieli zapewnione prawa do informacji. Jak podkreślał Rzecznik, prawo takie wynika z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz stanowiska Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Obecnie więźniowie mają zapewniony dostęp do kilkudziesięciu serwisów. Są to przede wszystkim strony polskich instytucji i organów państwowych. Skazani mają również dostęp do takich stron jak: www. echr.coe.int – European Court of Human Rights, zawierającej orzeczenia, decyzje, rezolucje oraz raporty Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Europejskiej Komisji Praw Człowieka oraz Komitetu Ministrów Rady Europy, czy strony zawierającej tekst Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, wraz ze sprawozdaniem wyjaśniającym do niej.

Jak poinformował Adam Bodnar, Służba Więzienna wielokrotnie zapewniała RPO, że będzie sukcesywnie rozszerzać więźniom możliwość korzystania ze stron internetowych. Również sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki deklarował, że w związku z wdrożeniem w jednostkach penitencjarnych usługi sieci informatycznej istnieje możliwość, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, udostępnienia osadzonym kolejnych stron internetowych. Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował do z-cy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o umożliwienie osobom pozbawionym wolności korzystania z kolejnej witryny internetowej znajdującej się pod adresem www.europa.eu.

Czytaj też:

“Mieszkanie Plus” dla byłych więźniów? W MS trwają prace nad reformą systemu readaptacji społecznej skazanych

Odpowiedź Służby Więziennej

Zgodnie z procedurą, dołączanie nowych stron odbywa się na wniosek osadzonych – napisał, w odpowiedzi na pismo RPO, zastępca dyrektora generalnego SW płk Grzegorz Fedorowicz. Analizy merytorycznej takiego wniosku dokonuje Biuro Dyrektora Generalnego SW przy współpracy z Biurem Informatyki i Łączności, które ustala, czy wnioskowane strony spełniają zasady bezpieczeństwa. Strona, o której jest mowa w piśmie Rzecznika, została udostępniona 7 listopada 2018 roku na wniosek osoby pozbawionej wolności.

– Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszystkie osoby pozbawione wolności, w tym tymczasowo aresztowani – podkreślił płk Fedorowicz. Udostępnianie stron osobom pozbawionych wolności nie może jednak naruszać  porządku i zasad bezpieczeństwa w zakładzie karnym i areszcie śledczym.

– Wraz z dynamicznym rozwojem technologii ochrona cyberprzestrzeni stała się wyzwaniem także dla więziennictwa. Służba Więzienna zdaje sobie sprawę, że dostęp do stron internetowych stwarza możliwości przekazywania niekontrolowanych, nieuprawnionych, a nawet zagrażających bezpieczeństwu jednostki penitencjarnej informacji, stąd nadzór nad całym systemem pozostaje uzasadniony i nie może być kwestionowany – dodał zastępca dyrektora SW.

Obecnie trwają prace nad projektem zarządzenia Dyrektora Generalnego SW w sprawie udostępniania osobom pozbawionym wolności stron Biuletynu Informacji Publicznej oraz innych stron internetowych. Zostaną w nim uregulowane warunki, zakres i tryb udostępniania stron osobom pozbawionym wolności.

Czytaj również: Więzienne cele większe niż 10-osobowe będą stopniowo likwidowane

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Ostatnio dodane