NIE dla obcokrajowców w PSP. Sejmowa Komisja ds. Petycji odrzuciła obywatelski wniosek

Komisja ds. Petycji odrzuciła wniosek ws. uwolnienia zawodu strażaka i otwarcia formacji na obcokrajowców nieposiadających obywatelstwa polskiego. Fot. MSWiA

Komisja ds. Petycji odrzuciła wniosek ws. uwolnienia zawodu strażaka i otwarcia formacji na obcokrajowców nieposiadających obywatelstwa polskiego. Fot. MSWiA

Sejmowa Komisja ds. Petycji na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2019 roku przyjęła rekomendację o odrzuceniu petycji o zatrudnianiu obcokrajowców w Państwowej Straży Pożarnej.

Sejmowa Komisja ds. Petycji na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2019 roku rozpatrzyła złożoną w listopadzie ub.r. petycję w sprawie zmiany ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w zakresie otwarcia formacji na obcokrajowców nieposiadających obywatelstwa polskiego. Petycję przedstawił poseł Jerzy Paul, który przypomniał opinię Biura Analiz Sejmowych mówiącą o tym, że “żądanie zawarte w petycji jest warte rozważenia”.

Poseł Paul przyznał, że prawnie postulowane zmiany są dopuszczalne. Podkreślił jednak, że Komisja powinna zwrócić się najpierw do MSWiA lub do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o opinię w zakresie ewentualnych braków kadrowych w formacji. Powiedział, że w regionie, z którego pochodzi, jeżeli są przyjęcia do PSP to na każde wolne stanowisko jest kilka, a nawet kilkanaście podań.

W sprawie petycji głos zajął Andrzej Świderek z Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA, który powiedział, że zaproponowane rozwiązanie nie może zostać przyjęte.

– Państwowa Straż Pożarna jest formacją działającą w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Realizując zadania ustawowe strażacy kontrolują obiekty użyteczności publicznej, zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii oraz zakłady istotne ze względu na bezpieczeństwo państwa – chociażby infrastrukturę krytyczną – tłumaczył Andrzej Świderek.

Przedstawiciel MSWiA przypomniał, że niedawno Komisja rozpatrywała podobną petycję, dotyczącą Policji, którą ostatecznie odrzucono. Stwierdził jednoznacznie, że PSP nie ma problemu z kandydatami do służby. – Na koniec 2018 roku liczba wakatów wynosiła 758 – powiedział. Zauważył jednak, że ustawa budżetowa przyznała PSP dodatkowych 490 etatów głównie dla pionu kontrolno-rozpoznawczego. – Jest to liczba malejąca, a wakaty są sukcesywnie uzupełniane – mówił.

Kończąc swoją wypowiedź, Andrzej Świderek wniósł o nierekomendowanie żądania będącego przedmiotem petycji.

Z kolei w imieniu gen. bryg. Leszka Suskiego, wypowiedziała się Danuta Wojciechowska, Dyrektor Biura Prawnego KG PSP, która poinformowała, że Komendant Główny PSP nie rekomenduje treści petycji. – Nie mamy potrzeb kadrowych w takiej skali, która by ograniczała naszą dyspozycyjność czy nasze siły ratowniczo-gaśnicze – powiedziała Wojciechowska. I również poprosiła o nierekomendowanie postulowanych zmian w ustawie.

Na koniec ponownie głos zajął poseł Jerzy Paul, który po wysłuchaniu poprzedników z MSWiA i KG PSP powiedział, że nie ma takiej możliwości, aby osoby niemające obywatelstwa polskiego mogły być dopuszczone do służb mundurowych.

Ostatecznie Komisja ds. Petycji odrzuciła wniosek ws. uwolnienia zawodu strażaka i otwarcia formacji na obcokrajowców nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Czytaj również: MSWiA wszczyna kontrolę w agencji ochrony. Tajfun: „Procedury zostały dochowane”.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Ostatnio dodane