MSWiA przygotowało nowelę rozporządzenia ws. stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SOP

MSWiA przekazało do zaopiniowania projekt noweli rozporządzenia MSWiA ws.stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SOP. Fot. SOP

MSWiA przekazało do zaopiniowania projekt noweli rozporządzenia MSWiA ws.stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SOP. Fot. SOP

MSWiA przekazało do zaopiniowania przez koordynatora skutków regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniający rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SOP.

Projektowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SOP zawiera zmiany w rozporządzeniu z dnia 6 lutego 2018 r.wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w art. 163 ust 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 o Służbie Ochrony Państwa.

Stosownie do ww. przepisu, minister włąściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określa, w drodze rozporządzenia, stawki uposażenia zasadniczego według stopnia oraz według stanowiska służbowego, z uwzględnieniem wzrostu uposażenia z tytułu wysługi lat – z zaszeregowaniem stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego oraz stopni etatowych, jak również sposobu ustalania wzrostu uposażenia według stanowiska służbowego z tytułu wysługi lat.

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację postanowień porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy resortu, dotyczących m.in. zakresu i terminów podwyżek uposażeń funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym uposażeń funkcjonariuszy SOP.

Sprawdź: Treść porozumienia MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

Zgodnie z ww. porozumieniem funkcjonariusze otrzymają od dnia 1 stycznia 2019 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 655 złotych na etat (wraz z nagrodą roczną), zawierającą kwotę podwyżki wynikającej z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu “Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

Czytaj więcej: Prezydent podpisał ustawę ws. programu modernizacji służb MSWiA w latach 2017-2020

Poniżej treść projektu rozporządzenia.

Czytaj również: Funkcjonariusze MSWiA poczekają na uregulowania ws. ekwiwalentu. Jankowski: „projekt opiniuję negatywnie”

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Ostatnio dodane